Τηλεακοολογία: απομακρυσμένη αποκατάσταση και ασφάλεια - Ιδιωτικότητα στις υπηρεσίες τηλεακοολογίας (Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Scoping Review)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2946999 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-09
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μπαξεβανίδης Χρυσόστομος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Παστιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ
Αθανάσιος Μπίμπας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Κατρακάζας, Διδάσκων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τηλεακοολογία: απομακρυσμένη αποκατάσταση και ασφάλεια - Ιδιωτικότητα στις υπηρεσίες τηλεακοολογίας (Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Scoping Review)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τηλεακοολογία: απομακρυσμένη αποκατάσταση και ασφάλεια - Ιδιωτικότητα στις υπηρεσίες τηλεακοολογίας (Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Scoping Review)
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι διπλός: (1) Η παροχή πληροφοριών και η ποιοτική αξιολόγηση των άρθρων για τις υπηρεσίες που παρέχονται για την απομακρυσμένη ακουστική αποκατάσταση των ατόμων με πρόβλημα στην ακοή και (2) Η περιγραφή και η ποιοτική ανάλυση των άρθρων σχετικά με ασφάλεια και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των δεδομένων των χρηστών που απολαμβάνουν απομακρυσμένη εξυπηρέτηση μέσω εφαρμογών, για ένα ευρύ φάσμα ακοολογικών υπηρεσιών.

Μεθοδολογία: Έγινε αναζήτηση σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών, σε λήμματα κατασκευαστριών εταιρειών, σε βιβλία και σε σχετικά αποτελέσματα από αναζητήσεις αυτών. Τέθηκαν ως συνθήκες αναζήτησης, τα άρθρα να βρίσκονται σε επιστημονικά περιοδικά, να είναι της τελευταίας δεκαετίας, να περιλαμβάνουν περίληψη και να είναι στην αγγλική γλώσσα. Κατόπιν, έγινε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων και ύστερα από την απόρριψη άρθρων που δεν εντάχθηκαν στα τελικά αποτελέσματα για λόγους που αναλύονται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, στα άρθρα που απομείναν έγινε ποιοτική ανάλυση, σύντομη περιγραφή και σχετικές κατηγοριοποιήσεις που παρατέθηκαν σε πίνακες. Τέλος, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων.

Αποτελέσματα: Ύστερα από την επιλεκτική αναζήτηση και τη διαλογή, βάσει των κριτηρίων που θέσαμε και της προεπισκόπησης των αποτελεσμάτων, καταλήξαμε να συμπεριλάβουμε 55 άρθρα, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στην ανασκόπηση. Από αυτά, 26 αφορούν τις υπηρεσίες ακουστικής αποκατάστασης, 15 την ασφάλεια και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, ενώ συμπεριλήφθηκαν 16 άρθρα στο γενικότερο φάσμα της «τηλε-υγείας» που συμπεριλαμβάνει την τηλεακοολογία, τα οποία είχαν ενδιαφέροντα δεδομένα σχετικά με τη θεματολογία. Από τις αναζητήσεις είδαμε ότι το κομμάτι της απομακρυσμένης ακουστικής αποκατάστασης είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και επίκαιρο κομμάτι της ακοολογίας, το οποίο είναι δυνατόν να προσφέρει αποτελέσματα εφάμιλλα των δια ζώσης υπηρεσιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προσφέρει σημαντικά οφέλη σε οικονομικούς τομείς, στον τομέα της ασφάλειας της ατομικής υγείας, στην εξοικονόμηση χρόνου κ.α. σε σχέση με τον κλασσικό τρόπο παράδοσης υπηρεσιών. Στο κομμάτι της ασφάλειας και διασφάλισης της ιδιωτικότητας, λόγω της προόδου της τεχνολογίας και τις ποικιλίας πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης των δεδομένων που υπάρχουν, υπάρχουν πολλών ειδών υλοποιήσεις και προτάσεις για υλοποιήσεις, που κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, όπου όμως πλειοψηφικά καταφέρνουν και προσφέρουν ένα καλό ποσοστό ασφάλειας. Επίσης, οι ολοένα και αυστηρότεροι κανονισμοί και νόμοι σχετικά με τη διασφάλιση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, θέτουν προβληματισμούς στους χρήστες και στους παρόχους και δρουν πολλές φορές ανασταλτικά για τη χρήση των υπηρεσιών της τηλεακοολογίας.

Συζήτηση: Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απομακρυσμένης εξυπηρέτησης και οι δυνατότητες για τους χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας, κοχλιακών εμφυτευμάτων, καθώς και για τους χρήστες λοιπών μεθόδων αποκατάστασης ολοένα και αυξάνονται. Παρότι η γενικότερη χρήση είναι περιορισμένη λόγω έλλειψης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα λόγω των πρόσφατων περιοριστικών συνθηκών όλο και περισσότεροι χρήστες και φροντιστές έχουν αρχίσει και εντάσσουν στον τρόπο εργασίας τους την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση. Η σημασία της ασφάλειας στις υπηρεσίες αυτές και η ποικιλία που υπάρχει στις υλοποιήσεις, σε συνδυασμό με τους αυστηρότερους νόμους και κανονισμούς για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, ειδικά εφόσον πρόκειται για απομακρυσμένη ανταλλαγή πληροφοριών, καταδεικνύουν την ανάγκη για τη δημιουργία και εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών για τις ελάχιστες προϋποθέσεις των συστημάτων για την παροχή των απομακρυσμένων υπηρεσιών.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι θετικά για την μέχρι τώρα εξέλιξη των υπηρεσιών της τηλεακοολογίας στην αποκατάσταση και της περαιτέρω καθιέρωσής τους στο μέλλον στην καθημερινή ρουτίνα των παρόχων και των χρηστών. Τα συστήματα παροχής των υπηρεσιών έχουν τις βασικές υποδομές για την ασφαλή παροχή αυτών και τη διασφάλιση των δεδομένων των χρηστών, χρειάζεται όμως παρόλα αυτά η δημιουργία και η εφαρμογή ενιαίων κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση των συστημάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεακοολογία, Απομακρυσμένη ρύθμιση, Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα, Προσωπικά δεδομένα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
81
Baxevanidis Chrysostomos Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο