Μελέτη επικοινωνίας του Δ.Ο.Μ. Ελλάδας στα κοινωνικά δίκτυα και πρόταση νέας επικοινωνιακής στρατηγικής, εστιασμένης στο θέμα των μεταναστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2947717 200 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-17
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Χριστoδούλου-Τσαμασίρου Ίλια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Ρεβέκκα Στάιου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη επικοινωνίας του Δ.Ο.Μ. Ελλάδας στα κοινωνικά δίκτυα και πρόταση νέας επικοινωνιακής στρατηγικής, εστιασμένης στο θέμα των μεταναστών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Communication study of I.O.M. Greece in social networks and proposal of a new communication strategy, focused on the issue of immigrants
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να ερευνηθεί ποια είναι η στάση του ελληνικού
κοινού απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα, πως ενημερώνεται σχετικά με αυτό αλλά
και πως μια ΜΚΟ όπως είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης μπορεί να
συμβάλλει στην αλλαγή αυτή της στάσης μέσω της επικοινωνίας.
Στην διαδικασία της έρευνας χρησιμοποιούνται τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική
μέθοδος ανάλυσης, επομένως χρησιμοποιείται ο μικτός μεθοδολογικός σχεδιασμός. Σε
πρώτη φάση χρησιμοποιείται η ποσοτική μέθοδος με την χρήση ερωτηματολογίου και
σε δεύτερη η ποιοτική με την χρήση των ομάδων εστίασης. Στην μεθοδολογία υπάρχει
και η βιβλιογραφία και η ανάλυση περιεχομένου.
Οι απόψεις διίστανται και επικρατεί ο αρνητισμός, ο φόβος και η προκατάληψη
απέναντι στους πρόσφυγες. Τα συναισθήματά του ελληνικού κοινού γι’ αυτούς είναι η
συμπόνια και η λύπη, όμως επικρατεί ο φόβος και η εχθρότητα. Ίσως όλα αυτά να
συνδυάζονται και με την ελληνική οικονομική κρίση που υπήρχε παράλληλα με την
μεταναστευτική.
Κύριοι στόχοι της έρευνας ήταν να δούμε την άποψη του κοινού για τους πρόσφυγες,
ποια μέσα χρησιμοποιεί για την ενημέρωση τους, και ποιες μέθοδοι είναι πιο προσιτές
σε αυτούς. Στην συνέχεια ποια είναι η άποψη τους για τις Μ.Κ.Ο. και ειδικότερα εάν
δρουν με διαφάνεια.
Μέσα από αυτούς τους στόχους βγαίνει η νέα επικοινωνιακή πολιτική για τον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης που θα βοηθήσει με την προβολή του θέματος με μοναδικό
σκοπό την αλλαγή στάσης του ελληνικού κοινού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταναστευτικό, Ψηφιακά Μέσα, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Τεχνολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
90
Αριθμός σελίδων:
121
Final Text_ Διπλωματική Ίλια Χριστοδούλου Τσαμασίρου.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο