Ανάλυση οπτικών ιδιοτήτων δέρματος με Οπτική Τομογραφία Συνοχής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2949065 258 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-06
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Βαράκα Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουρκουμέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εμφιετζόγλου Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αστρακάς Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση οπτικών ιδιοτήτων δέρματος με Οπτική Τομογραφία Συνοχής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση οπτικών ιδιοτήτων δέρματος με Οπτική Τομογραφία Συνοχής
Περίληψη:
Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OpticalCoherenceTomography–OCT) είναι μία μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισηςη οποία χρησιμοποιεί φως στο φάσμα του υπερύθρου (700-1400 nm) και μπορεί να δώσει εικόνες διατομής ενός ιστού σε πραγματικό χρόνο, με πολύ καλή ακρίβεια και υψηλή διακριτική ικανότητα (1-15 μm) σε βάθος 1-2 mm. Το σήμα OCT ενισχύεται μέσω των οπισθοσκεδαζόμενων φωτονίων από το υπό μελέτη δείγμα. Καθώς το δέρμα αποτελεί ένα έντονα σκεδαστικό μέσο, η τεχνική OCT θεωρείται ως κατάλληλη για την απεικόνιση του δέρματος, λόγω της αντίθεσης μεταξύ των υποστρωμάτων του στην τελική εικόνα.
Στην παρούσα εργασία, η τεχνική OCT χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των οπτικών ιδιοτήτων του δέρματος καθώς και του πάχους της επιδερμίδας. Αρχικά μέσω της ανάλυσης εικόνων OCT που αφορούσαν τόσο υγιές όσο και δέρμα με BCC (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα) έγινε προσδιορισμός των οπτικών ιδιοτήτων της επιδερμίδας, και συγκεκριμένα του ολικού συντελεστή εξασθένισης (μtot) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τιμές του συντελεστή είναι μικρότερες για το πάσχον δέρμα σε σχέση με το υγιές. Σε συνέχεια της ανάλυσης, έγινε προσδιορισμός του συντελεστή μtotκαθώς και του πάχους υγιούς επιδερμίδας ύστερα από τοποθέτηση τεσσάρων indexmatchinggel (Vaseline, Propylene-glycol, Propylene-glycol + Oleicacid, και LiquidVaseline) για δύο χρόνους απεικόνισης, αμέσως μετά την τοποθέτηση του gel(t = 0 min) και μετά το πέρας χρονικούς διαστήματος 90 λεπτών (t = 90 min). Σκοπός ήταν ο υπολογισμός της ποσοστιαίας μεταβολής τόσο του συντελεστή όσο και του πάχους της επιδερμίδας σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές για υγιές δέρμα χωρίς την τοποθέτηση gel, καθώς και ο προσδιορισμός του καταλληλότερου gelεκ των τεσσάρων, με σκοπό την ενίσχυση σήματος OCT και συνεπώς μείωση του ολικού συντελεστή εξασθένισης.
Από την ανάλυση των εικόνων OCTσε συνδυασμό με τη χρήση στατιστικού τεστ, επιβεβαιώθηκε πώς οι τιμές του συντελεστή μtot για το δέρμα με BCCείναι μικρότερες σε σχέση με αυτές της υγιούς επιδερμίδας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα μετά την τοποθέτηση indexmatchinggel, ως καταλληλότερο θεωρήθηκε το gelPG + OA καθώς οδηγεί σε αρκετά μεγάλη αύξηση του πάχους επιδερμίδας και σε ταυτόχρονη μείωση του ολικού συντελεστή εξασθένισης, παράγοντες βασικοί για την ενίσχυση του σήματος OCTστην τελική εικόνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις-κλειδιά: Οπτική Τομογραφία Συνοχής, Οπτικές Ιδιότητες Δέρματος, Υγιές Δέρμα, BCC, Ολικός Συντελεστής Εξασθένισης, Πάχος Επιδερμίδας, Ιndex Μatching Gel.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
67
Αριθμός σελίδων:
121
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΒΑΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ.pdf (11 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο