Σύγκριση του λεξιλογίου ιστοριογραφικών κειμένων της κλασικής αρχαιότητας και της μεσοβυζαντινής περιόδου μέσω του σώματος κειμένων THESAURUS LINGUAE GRAECAE

Διπλωματική Εργασία uoadl:2974552 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-26
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Δεμερτζής Παύλος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευγενία Μαγουλά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.
Γεωργία Κατσούδα Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
(ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση του λεξιλογίου ιστοριογραφικών κειμένων της κλασικής αρχαιότητας και της μεσοβυζαντινής περιόδου μέσω του σώματος κειμένων THESAURUS LINGUAE GRAECAE
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγκριση του λεξιλογίου ιστοριογραφικών κειμένων της κλασικής αρχαιότητας και της μεσοβυζαντινής περιόδου μέσω του σώματος κειμένων THESAURUS LINGUAE GRAECAE
Περίληψη:
Η έρευνα αυτή αφορά τον εντοπισμό χαρακτηριστικών λεξιλογικών διαφορών ανάμεσα σε τέσσερα ιστοριογραφικά κείμενα, δύο της κλασικής αρχαιότητας (Θουκυδίδου Ιστορία, Ξενοφώντος Ελληνικά) και δύο της μεσοβυζαντινής περιόδου (Μιχαήλ Ατταλειάτη Ιστορία, Άννας Κομνηνής Αλεξιάς) με χρήση εργαλείων του σώματος κειμένων Thesaurus Linguae Graecae (TLG) και ειδικά της ανοικτής έκδοσης του Abridged TLG. Κατά την πορεία της, εξετάζονται στοιχεία για τα πλέον υπερεκπροσωπημένα λήμματα των τεσσάρων κειμένων και ταυτόχρονα μελετώνται διαφορές και ομοιότητες σχετικές με τις συνάψεις (collocations) των τεσσάρων κειμένων. Απώτερος στόχος της εργασίας είναι να εντοπίσει χαρακτηριστικές πραγματολογικές και λεξιλογικές πληροφορίες που διακρίνουν τα μεσοβυζαντινά κείμενα από τα κλασικά αντίστοιχά τους και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία μεσοβυζαντινών ιστοριογραφικών κειμένων στην ελληνική μέση εκπαίδευση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
TLG, Συνάψεις, Λήμματα, Κομνηνή, Ιστοριογραφία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
133
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Demertzis_Pavlos_Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.