Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός ψηφιακού παιχνιδιού μυστηρίου για το Μουσείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3100104 263 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-25
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Λογιώτη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρούσσου Μαρία (Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Καλεσοπούλου Δέσποινα (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
Δοξανάκη Αναστασία (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός ψηφιακού παιχνιδιού μυστηρίου για το Μουσείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός ψηφιακού παιχνιδιού μυστηρίου για το Μουσείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Περίληψη:
Αντικείμενο της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός ειδικά σχεδιασμένου για χρήση στο χώρο του Μουσείου παιχνιδιού σοβαρού σκοπού για το Μουσείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΠ&Τ ΕΚΠΑ).
Η εργασία δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται ο θεωρητικός κορμός που είναι απαραίτητος για τα ζητήματα που συζητούνται στην παρούσα εργασία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έρευνα κοινού που διενεργήθηκε με στόχο τη χαρτογράφηση των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων του κοινού των μουσείων εν μέσω της πανδημίας του ιού Sars – CoV – 2 καθώς και την ιχνηλάτηση των προσδοκιών και των επιθυμιών του κοινού σε σχέση με το υπό διαμόρφωση ΜΠ&Τ ΕΚΠΑ.
Στο δεύτερο μέρος γίνεται η παρουσίαση του ψηφιακού παιχνιδιού μυστηρίου «Έγκλημα στο Υπολογιστικό Κέντρο» ως προς το σχεδιασμό και το περιεχόμενό του. Μετά την παρουσίαση του παιχνιδιού, αποτυπώνεται η διαμορφωτική αξιολόγηση που διενεργήθηκε με στόχο να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν την ευχαρίστηση, τη συνεργασία και τη μάθηση καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Τέλος, αποτυπώνονται οι περιορισμοί της έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις για την αξιοποίηση των ευρημάτων.
Η εκπόνηση της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης ξεκίνησε από τη μελέτη βιβλιογραφικών πηγών ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων σχετικών με τη μουσειακή μάθηση, τα ψηφιακά μέσα σε μουσειακούς χώρους, και την αξιολόγηση σε μουσεία και πολιτισμικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο με στόχο την έρευνα κοινού και τη στρατολόγηση δείγματος για διαμορφωτική αξιολόγηση. Μετά την αξιολόγηση ακολούθησε η κατασκευή ενός παιχνιδιού για το ΜΠ&Τ η οποία αξιολογήθηκε μέσω ημι-δομημένης συνέντευξης, παρατήρησης και ερωτηματολογίου σχετικά με την εμπειρία.
Μέσα από την έρευνα κοινού και τη διαμορφωτική αξιολόγηση δομήθηκε η τελική μορφή του ψηφιακού παιχνιδιού. Η έρευνα κοινού συνέβαλε στην χαρτογράφηση του εν δυνάμει κοινού του μουσείου, των προσδοκιών και των κινήτρων τους. Μέσα από τα στοιχεία αυτά σκιαγραφήθηκε η εικόνα δύο δυνητικών χρηστών για τους οποίους στη συνέχεια κατασκευάστηκε το παιχνίδι.
Η αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, αφορούσε τους άξονες της ευχαρίστησης, της μάθησης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα από το παιχνίδι. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και πολύ θετικά. Μέσα από την αξιολόγηση αποδείχτηκε πως το ψηφιακό παιχνίδι μυστηρίου που σχεδιάστηκε, αν και σε πιλοτικό επίπεδο, αποτέλεσε μια ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία για τους χρήστες. Μάλιστα, πολλοί δήλωσαν πως το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνο του κίνητρο για επίσκεψη στο ΜΠ&Τ ΕΚΠΑ. Ακόμη, δήλωσαν πως η μάθηση ήταν πολύ πιο ευχάριστη και διασκεδαστική μέσα από τη δραματοποίηση και τη μυθοπλασία που προσέφερε το παιχνίδι. Τέλος, καθώς το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο για να παίζεται με ζεύγη παικτών, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως ευνοεί την κοινωνικοποίηση και την αλληλεπίδραση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ, ψηφιακά παιχνίδια, παιγνιώδης μάθηση, αξιολόγηση, φορητές συσκευές, άτυπη μάθηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
116
ΜΔΕ ΛΟΓΙΩΤΗ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο