Ο ρόλος του σεληνίου και ο μηχανισμός δράσης αυτού στη νεοπλασματική νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217506 31 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-12
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μιχαλούρου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Θεοδοσοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Φιλντίσης, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Μαριόλης-Σαψάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του σεληνίου και ο μηχανισμός δράσης αυτού στη νεοπλασματική νόσο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος του σεληνίου και ο μηχανισμός δράσης αυτού στη νεοπλασματική νόσο
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το σελήνιο αποτελεί ένα σπουδαίο φυσικό στοιχείο με πολλές θρεπτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πολλές έρευνες έχουν αποφανθεί την ύπαρξη προληπτικής και θεραπευτικής δράσης του σεληνίου στην εμφάνιση νεοπλασματικής νόσου.
Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου του σεληνίου και ο προσδιορισμός του μηχανισμού με τον οποίο αυτό δρα σε ασθενείς που πάσχουν από διάφορα είδη νεοπλασματικής νόσου μέσω συστηματικής ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Μεθοδολογία: Η αναζήτηση των άρθρων της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed όπου χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: «selenium», «cancer» και «neoplastic disease». Τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα: α) μελέτες σε ανθρώπους β) μελέτες που περιλαμβάνουν κλινικές δοκιμές γ) μελέτες που διατίθενται σε μορφή πλήρους κειμένου και δ) μελέτες στο διάστημα των τελευταίων 10 ετών.
Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας βρέθηκαν ενενήντα δύο (92) μελέτες, από τις οποίες οι τριάντα τέσσερις (34) συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε πως η λήψη συμπληρωμάτων σεληνίου συνέβαλε στη μείωση υποτροπών, τη βελτίωση της αντιοξειδωτικής ικανότητας και του οξειδωτικού άγχους, την υποχώρηση, την ελάττωση παρενεργειών τόσο από χημειοθεραπεία όσο και ακτινοβολία, καθώς επίσης και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης αρκετών τύπων νεοπλασματικής νόσου.
Συμπεράσματα: Οι παραπάνω μελέτες έδειξαν μια ευεργετική επίδραση του σεληνίου σε ορισμένα είδη νεοπλασμάτων, αλλά η διενέργεια περαιτέρω μελετών κρίνεται αναγκαία για την επαρκή τεκμηρίωση της δράσης του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σελήνιο, Καρκίνος, Νεοπλασματική νόσος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
90
Αριθμός σελίδων:
96
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Michalourou_Vasiliki_MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.