«Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων: Η πανδημία Covid-19 και η επικοινωνιακή διαχείριση από την ελληνική κυβέρνηση και από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3219073 97 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-16
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εβίκα Καραμαγκιώλη, διδάκτωρ ,Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων: Η πανδημία Covid-19 και η επικοινωνιακή διαχείριση από την ελληνική κυβέρνηση και από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων: Η πανδημία Covid-19 και η επικοινωνιακή διαχείριση από την ελληνική κυβέρνηση και από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών»
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη στρατηγική επικοινωνίας που ακολούθησε η
ελληνική Πολιτεία και οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στο ζήτημα της αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορονοϊού. Ο κύριος σκοπός είναι να εξεταστούν και να αναλυθούν οι
επικοινωνιακές στρατηγικές και των δύο πλευρών, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο και
ταυτόχρονα να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η παρακάτω εργασία θέτει ορισμένους ερευνητικούς
στόχους. Οι ερευνητικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των βασικών επικοινωνιακών αρχών στη διαχείριση των κρίσεων που αφορούν τον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και τους τρόπους διαχείρισης της πανδημίας από την ελληνική Πολιτεία και από τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι επίκαιρο, διότι η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί μια από
τις κρισιμότερες καταστάσεις στον τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια. Αδιαμφισβήτητα,
το ξέσπασμα της πανδημίας επηρέασε με ποικίλους τρόπους τη καθημερινή ζωή των
ανθρώπων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη χρονική έκτασή και ένταση του ζητήματος.
Ωστόσο, είναι σκόπιμο να αναφερθεί, πως η βιβλιογραφία είναι αρκετά περιορισμένη,
επειδή πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση για και την επιστήμη και την κοινωνία.
Είναι φρόνιμο να αναφερθεί, ότι μελετήθηκαν εις βάθος οι διαθέσιμες βιβλιογραφικές πηγές και αξιοποιήθηκαν στο έπακρο τα ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία.

Ακόμα, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση της επικοινωνιακής στρατηγικής που επέλεξε να
ακολουθήσει η κάθε μια πλευρά. Κατά τη ποσοτική έρευνα, πραγματοποιήθηκε
καταμέτρηση και στη συνέχεια ανάλυση των αναρτήσεων στην πλατφόρμα του Twitter
ορισμένων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και της ελληνικής Πολιτείας με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Python. Η ανάλυση συνέβαλε στην κατανόηση της πολιτικής της επικοινωνίας που ακολουθούν, καθώς επίσης και στα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που προκαλούν οι αναρτήσεις στους χρήστες της συγκεκριμένης πλατφόρμας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση κρίσεων, πανδημία, Covid-19, επικοινωνιακή στρατηγική, ΜΚΟ, ελληνική Πολιτεία, δημόσια υγεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
82
Diplomatiki_ergasia_Giannopoulou Aikaterini_Α.Μ. 798309200004-final______doc.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο