Μελέτη εφαρμογής τρισδιάστατης χημικής δοσιμετρίας στον ποιοτικό έλεγχο στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:3228492 154 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-28
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Γραμματικού Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Παπαγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελευθέριος Παππάς, Μεταδ. Ερευνητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παντελής Καραίσκος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη εφαρμογής τρισδιάστατης χημικής δοσιμετρίας στον ποιοτικό έλεγχο στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη εφαρμογής τρισδιάστατης χημικής δοσιμετρίας στον ποιοτικό έλεγχο στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής
Περίληψη:
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας έχουν ανοίξει το δρόμο για την όλο και πιο συχνή εφαρμογή τεχνικών Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (Stereotactic Radiosurgery – SRS). Αν και η υπεροχή στην κλινική αποτελεσματικότητα των εφαρμογών SRS είναι αποδεδειγμένη σε σχέση με τις συμβατικές τεχνικές ακτινοθεραπείας, η δοσιμετρική και γεωμετρική τους ακρίβεια καθώς και οι μηχανισμοί βιολογικής απόκρισης είναι κρίσιμοι παράγοντες τόσο για την αποδοτική όσο και την ασφαλή χορήγηση της SRS θεραπείας. Συνεπώς, οι διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων σε SRS θεραπείες παίζουν σημαντικό ρόλο στο κλινικό αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα, δεδομένου του αυξανόμενου ρόλου της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS) στη διαχείριση πολλαπλών εγκεφαλικών μεταστάσεων, υπάρχει ανάγκη για την εφαρμογή προηγμένων εργαλείων για τη διασφάλιση ποιότητας (Quality Assurance, QA), προσαρμοσμένων στη φύση πολλών στόχων τέτοιων θεραπειών και τις άμεσα συνυφασμένες απαιτήσεις χωρικής ακρίβειας. Στην παρούσα εργασία αξιολογούνται τα δοσιμετρικά χαρακτηριστικά ενός πρότυπου τρισδιάστατου δοσίμετρου σε συνδυασμό με οπτικό CT εξετάζεται για SRS QA πολλαπλών στόχων.
Τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι ένα κυλινδρικό δοχείο το οποίο πληρούται με ραδιοχρωμικό τζελ που έχει ως βάση την υδρογέλη Pluronic F-127 και μία βελτιστοποιημένη σύνθεση για χαρακτηριστικά SRS δόσης. Για λόγους χωρικής καταγραφής, τοποθετήθηκαν στην κορυφή κουκίδες. Το δοσίμετρο στη συνέχεια στερεώθηκε σε ομοίωμα κεφαλής πληρούμενο με νερό (RTsafe, Greece). Ο σχεδιασμός θεραπείας περιλαμβάνει 5 στόχους κατανεμημένους σε όλο το διαθέσιμο όγκο, οι οποίοι ακτινοβολήθηκαν με 5 Gamma Knife shots (Elekta, Sweden). Χορηγήθηκαν 20Gy στην 50% ισοδοσιακή καμπύλη. Η ανάγνωση της δόσης πραγματοποιήθηκε 20 ώρες μετά την ακτινοβόληση με έναν Vista 15 oCT scanner (Modus, Canada). Οι μετρούμενες και οι εκτιμώμενες σχετικές κατανομές δόσης καταγράφηκαν χωρικά και συγκρίθηκαν.
Με την αξιολόγηση των κέντρων των shots σε 3D, η χωρική αβεβαιότητα που εκτιμάται είναι στα 0,8mm. Τα χαρακτηριστικά της απόκρισης δόσης για τη συγκεκριμένη σύνθεση και τον oCT scanner είναι: (i) επαρκής ευαισθησία μέτρησης σχετικής δόσης >10%, (ii) δεν παρατηρείται κορεσμός, (iii) άριστο ποσοστό σήματος-θορύβου με (iv) κατάλληλη SRS χωρική ανάλυση 0,5mm.
Όμως, η σύγκριση επίσης αποκάλυψε μία συστηματική μεγέθυνση των μετρούμενων Full-Width at Half-Maximums (FWHMs) κατά 0,7 – 1,9mm, αναλόγως το μέγεθος του κατευθυντήρα, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στo μη αποδεκτό ρυθμό διάχυσης ραδιοχρωμικού σήματος. Η εξεταζόμενη σύνθεση και μεθοδολογία δείχνει ευοίωνα χαρακτηριστικά για τον ποιοτικό έλεγχο των εφαρμογών SRS, δεδομένου ότι η διάχυση σήματος περιορίζεται, πιθανώς ελαχιστοποιώντας το χρονικό διάστημα μεταξύ ακτινοβόλησης και της σάρωσης με τον oCT.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS), Εργαλεία ποιοτικού ελέγχου (QA), Optical CT (oCT), 3D δοσίμετρο, SRS QA πολλαπλών στόχων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
82
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο