Αξιολογία της δια βίου άθλησης στην γενική και την αθλητική παιδεία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3245823 58 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-13
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Καπράνος Σταύρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γογγάκη Κ., Αναπλ. Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ.
Νικηταράς, Ν., Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ.
Γκιόσος, Ι., Αναπλ. Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ.
Κωνσταντινάκος, Π., Καθηγητής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, ΠΑΠΕΛ.
Πατσαντάρας, Ν., Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ.
Αντωνοπούλου, Π., Αναπλ. Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, ΠΑΠΕΛ
Καμπερίδου, Ε., Αναπλ. Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολογία της δια βίου άθλησης στην γενική και την αθλητική παιδεία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολογία της δια βίου άθλησης στην γενική και την αθλητική παιδεία
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αποτιμάται σήμερα στην Ελλάδα η Δια Βίου Μάθηση και η Δια Βίου Άθληση (Γογγάκη, 2021α, 2021β). Μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αναδεικνύεται πρωτίστως η αξιολογία της αρχαίας ελληνικής σκέψης στα ζητήματα αυτά, ενώ παρουσιάζονται οι σύγχρονες παιδαγωγικές προϋποθέσεις και οι θεωρίες μάθησης (Κόκκος, 2005). Εξάλλου, επισημαίνεται η αντίστοιχη ευρωπαϊκή πολιτική, προκειμένου να καταστεί εφικτή μια συγκριτική θεώρηση του τρόπου εφαρμογής της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα (Πρόκου, 2009; Μπαμπάλης, 2014). Με βάση τη λειτουργία των φορέων της Δια Βίου Μάθησης και της Δια Βίου Άθλησης στην χώρα μας, εξετάζεται εάν και κατά πόσο οι δράσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από προκαθορισμένους επαγγελματικούς στόχους και από ηλικιακά όρια, ώστε να μπορούν να ικανοποιούν την ανάγκη της αυτοβουλίας και της πλατωνικής οικειοπραγίας του ενήλικα (Γογγάκη, 2013α, 2021α). Η ανάδειξη των αδυναμιών των δύο Δια Βίου δράσεων, αποτελεί και το έναυσμα για την υποβολή μιας σειράς προτάσεων αξιοποίησής τους. Η διεξαγωγή της μελέτης βασίζεται στη φιλοσοφική μέθοδο, και ιδίως στην αξιολογία. Η τελευταία, ως κλάδος της φιλοσοφίας, αποτελεί το ειδικό εργαλείο τόσο για την εμβάθυνση στην έννοια της «αξίας» (Καραφύλλης, 2005) όσο και για τον συσχετισμό του θέματος με το αξιακό σύστημα της κοινωνίας (Friedrich, 2005; Thomas & Nelson, 2003; Γογγάκη 2021β).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αξία, συνεχιζόμενη μάθηση, δια βίου άσκηση, ελεύθερη βούληση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
177
Αριθμός σελίδων:
126
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Σταύρος Καπράνος ΣΕΦΑΑ Διατριβή.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.