Μοντελοποίηση της διακινδύνευσης δασικών πυρκαγιών στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής: Εφαρμογή στον τουρισμό της νήσου Κρήτης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257680 66 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-22
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Τζουβελέκη Μαγδαληνή-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χατζάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντωνίου Βαρβάρα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαννακόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση της διακινδύνευσης δασικών πυρκαγιών στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής: Εφαρμογή στον τουρισμό της νήσου Κρήτης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μοντελοποίηση της διακινδύνευσης δασικών πυρκαγιών στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής: Εφαρμογή στον τουρισμό της νήσου Κρήτης
Περίληψη:
Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι αναμφίβολα πλέον περισσότερο εμφανείς από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, πλήττοντας ποικιλοτρόπως την οικολογική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα των περιοχών της Μεσογείου. Ειδικότερα, η διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης πυρκαγιάς συνιστά μια από τις σημαντικότερες απειλές των ηπειρωτικών και νησιωτικών οικοσυστημάτων, έχοντας παράλληλα άμεσα αρνητικό αντίκτυπο σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η εκτίμηση του βαθμού διακινδύνευσης, αναφορικά με την εκδήλωση συμβάντων δασικής πυρκαγιάς, που ενδέχεται να παρουσιάσει η νήσος Κρήτη στο εγγύς (2046 – 2065) και μακρινό μέλλον (2081 – 2100) σε αντιπαραβολή με τη χρονική περίοδο αναφοράς 1986 – 2005, δεδομένων των κλιματικών συνθηκών που αντανακλούν οι Αντιπροσωπευτικές Πορείες Συγκέντρωσης (Representative Concentration Pathways – RCPs) RCP2.6, RCP4.5 και RCP8.5. Η σχετική μέθοδος αναπτύσσεται σύμφωνα με το εννοιολογικό πλαίσιο της “αλυσίδας επιπτώσεων”. Συγκεκριμένα, αυτή βασίζεται στη συνδυαστική χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών για την πλήρη και σαφή περιγραφή των κύριων συνιστωσών κινδύνου, έκθεσης και τρωτότητας, όπως αυτοί ορίζονται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση του σύνθετου δείκτη διακινδύνευσης. Τα τελικά αποτελέσματα υποδηλώνουν τη συμβολή όλων των επιμέρους παραγόντων, ενώ παράλληλα επισημαίνονται οι κρισιμότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές παράμετροι που καθορίζουν τον βαθμό διακινδύνευσης. Η χωρική πολυκριτηριακή ανάλυση που υλοποιείται συμπληρωματικά, με την αξιοποίηση του λογισμικού ArcGIS, αναδεικνύει τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν βαρύτατα στο μέλλον. Τέλος, υπογραμμίζεται εξίσου η χρησιμότητα της ιδίας μεθόδου στην ενίσχυση των αρμόδιων φορέων ως προς την εφαρμογή των απαραίτητων προληπτικών μέτρων ενάντια στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προσαρμογής αντίστοιχα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
κλιματική αλλαγή, διακινδύνευση, δασικές πυρκαγιές, βιωσιμότητα, γαλάζια οικονομία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
293
Tzouveleki_AM 21715.pdf (32 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο