Το παράβολο στις φορολογικές διαφορές

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257705 42 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-24
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
1) Ανδρέας Τσουρουφλής, Αναπληρωτής καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
2) Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
3) Παρασκευή Μουζουράκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το παράβολο στις φορολογικές διαφορές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το παράβολο στις φορολογικές διαφορές
Περίληψη:
Το παράβολο αποτελεί μία εκ των προϋποθέσεων παραδεκτής άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Χαρακτηρίζεται ως οικονομικό βάρος, ανήκον στα λεγόμενα δικαστικά δαπανήματα. Σκοπός του είναι η αποτροπή υποβολής αστήρικτων, απερίσκεπτων και προπετών αιτημάτων δικαστικής προστασίας. Συνιστά δε περιορισμό του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη, γεγονός που καθιστά τον όρο ιδιαίτερης σημασίας τόσο για τη θεωρία όσο και για τη νομολογία.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην προσέγγιση του συνόλου των νομοθετικών ρυθμίσεων και των νομολογιακών προβληματισμών που αφορούν την υποχρέωση καταβολής παραβόλου στις φορολογικές διαφορές. Διαρθρώνεται δε σε τέσσερα μέρη. Αρχικά, οριοθετείται η έννοια της φορολογικής διαφοράς και τα είδη της, ουσίας και ακυρωτική. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι ρυθμίσεις που αφορούν το παράβολο ως δικονομικό θεσμό και επιχειρείται η προσέγγιση του υπό το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα δύο είδη παραβόλου που αντιστοιχούν στο διαχωρισμό των φορολογικών διαφορών του πρώτου μέρους. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, παρουσιάζεται η προβληματική της συμβατότητας του θεσμού με τις αρχές του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, με ανάδειξη διαφόρων περιπτώσεων που έχουν απασχολήσει τη νομολογία.
Εν κατακλείδι, επιχειρείται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού και προκρίνεται η συνολική επανεξέτασή του υπό το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φορολογικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
παράβολο,φορολογικές διαφορές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
77
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου, Το παράβολο στις φορολογικές διαφορές (2022).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


20230124124856_001-3.pdf
87 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.