Η διερεύνηση της ενσυναίσθησης σε τάξεις πολιτισμικής ετερότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257773 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-23
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Θεολόγη Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ,ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Βίκυ Πάτσιου, Καθηγήτρια ,ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Βάσω Οικονομοπούλου, Δρ., Ε.ΔΙ.Π. , ΠΤΔΕ , ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διερεύνηση της ενσυναίσθησης σε τάξεις πολιτισμικής ετερότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διερεύνηση στης ενσυναίσθησης σε τάξεις πολιτισμικής ετερότητας
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες, σημειώνεται αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αλληλοσυγχρωτίζονται διαφορετικοί πολιτισμοί, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές, γλώσσες. Η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα, επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο κοινωνικό γίγνεσθαι, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν το σχολείο, το οποίο με τη σειρά του, μετατρέπεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και καλείται να ευθυγραμμιστεί με τις επιταγές της εκπαιδευτικής πολιτικής για ισοτιμία, αλληλεγγύη, ίση μεταχείριση και δημιουργία ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος προς όλους τους μαθητές/τριες.
Σε ένα τέτοιο σχολείο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται κομβικός, όχι μόνο για τη μεταλαμπάδευση της γνώσης, αλλά και την ενασχόλησή του με τον ψυχοκοινωνικό τομέα. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, τόσο στην κοινωνία όσο και στο σχολικό περιβάλλον, να δημιουργούνται προβλήματα από την εισροή αλλόγλωσσων μαθητών, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ένα κλίμα ειρηνικής συνύπαρξης, μέσω της κατανόησης του «άλλου» και της αποδοχής του διαφορετικού.
Στην παρούσα έρευνα, επιχειρείται να εξεταστεί και να διερευνηθεί, μέσω της ποιοτικής μεθόδου της συνέντευξης εκπαιδευτικών, ο τρόπος κατά τον οποίο οι ίδιοι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν προσπάθεια, ή καλύτερα είναι καταρτισμένοι στην «ενσυναίσθηση», ώστε να μπορέσουν να αποδεχτούν τον «άλλον-έτερο» και παράλληλα να καταφέρουν το ίδιο και στους μαθητές/τριες τους. Μέσω της Φαινομενολογίας εξασφαλίζουμε ότι οι ερωτηθέντες καταθέτουν την ιδιαίτερη οπτική τους και το δικό τους βίωμα, όπως επιτάσσει η φαινομενολογική αναγωγή του Husserl, κατά την οποία το υπό έρευνα αντικείμενο θα πρέπει να εξεταστεί όχι στη φυσική του κατάσταση αλλά σε όλες τις εκφάνσεις του, ώστε να μην παραλειφτεί καμία σχετική του διάσταση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα
Λέξεις-κλειδιά:
ετερότητα, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα, ενσυναίσθηση, φαινομενολογία, πολιτισμική αποδοχή, ένταξη, κατανόηση, έτερος-άλλος, σχολική τάξη, αλλόγλωσσοι μαθητές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
160
Αριθμός σελίδων:
163
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ. pdf.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο