Η ψυχική ανθεκτικότητα και η βούληση για εργασία σε έλληνες εργαζόμενους

Διπλωματική Εργασία uoadl:3287104 78 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-18
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Τσουμπού Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αργυρώ Χαροκοπάκη. Δρ. Συμβουλευτικής & Ε.Π., Σύμβουλος Ι.Ε.Π. - Υ.ΠΑΙ.Θ., Επιστημονική Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α (Επόπτρια)
Κατερίνα Αργυροπούλου. Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας, Ε.Κ.ΠΑ
Αναστάσιος Ασβεστάς. Δρ. & Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ψυχική ανθεκτικότητα και η βούληση για εργασία σε έλληνες εργαζόμενους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ψυχική ανθεκτικότητα και η βούληση για εργασία σε έλληνες εργαζόμενους
Περίληψη:
Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια έννοια που έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο στην
Ελληνική όσο και στην ξένη βιβλιογραφία. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η προσαρμογή του ατόμου παρά τις δυσκολίες, ενώ, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την
αυτοαποτελεσματικότητα. Από την άλλη, η βούληση για εργασία είναι μια έννοια που
αναπτύχθηκε πολύ πιο πρόσφατα, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επαγγελματική πορεία και αποδοτικότητα του ατόμου στην εργασία. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, οι δύο αυτές μεταβλητές εξετάζονται για πρώτη φορά μαζί. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της βούλησης για εργασία σε δείγμα που αποτελείται από 208 έλληνες εργαζόμενους. Η έρευνα είχε ως βασικό εύρημα την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές, αν και η ψυχική ανθεκτικότητα δεν αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα της βούλησης εργασίας. Αντίθετα, το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα, η κατοχή Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου και η δήλωση ότι θα επέλεγαν ξανά το ίδιο επάγγελμα, επιδρούν θετικά στην βούληση εργασίας. Επιπλέον, τα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας των συμμετεχόντων χαρακτηρίζονται μέτρια προς υψηλά, ενώ, τα επίπεδα βούλησης για εργασία, μέτρια. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν στην συγκεκριμένη μελέτη αποτελούν το έναυσμα για συζήτηση και ανάπτυξη προτάσεων και παρεμβάσεων που θα διατηρούν και θα ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα και την βούληση για εργασία των εργαζομένων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχική Ανθεκτικότητα, Βούληση για εργασία, έλληνες εργαζόμενοι
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
124
Αριθμός σελίδων:
124
Τσουμπού Μαρία_Διπλωματική. Ψυχική Ανθεκτικότητα και Βούληση για εργασία.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο