Ο ρόλος των προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. στη διαμόρφωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, 1951-1974

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3291550 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-17
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Ματτές Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Τέλης Τύμπας, Καθηγητής, τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιβλέπων)
Στάθης Αραποστάθης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασίλης Γαλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, IT University of Copenhagen
Θόδωρος Αραμπατζή, Καθηγητής, τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κώστας Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής, τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κώστας Ταμπάκης, Εντεταλμένος Ερευνητής (Βαθμίδα Γ’ ), Ινστιτούτο Ιστορικών ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. στη διαμόρφωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, 1951-1974
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος των προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. στη διαμόρφωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, 1951-1974
Περίληψη:
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) αποτελεί τον παλαιότερο και σημαντικότερο θεσμό ενίσχυσης των σπουδών και της κινητικότητας των φοιτητών στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, των σπουδαστών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των νέων ερευνητών στην Ελλάδα. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη του ρόλου του θεσμού των κρατικών υποτροφιών κατά τη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα, και ειδικότερα εντός α) του παραγωγικού συστήματος (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας), β) του ευρύτερου ακαδημαϊκού και ερευνητικού υποσυστήματος (παραγωγή επιστημονικής γνώσης και εκπαιδευτική διαδικασία), γ) των μηχανισμών εκπροσώπησης (πολιτική και δημόσια σφαίρα). Η διατριβή διερευνά τη σχέση της Πολιτικής Ιστορίας, την Οικονομικής Ιστορίας, της Ιστορίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας και της Ιστορίας του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος την περίοδο 1951-1974 μέσα από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων του ΙΚΥ. Ως πρωτογενές υλικό χρησιμοποιώ, μεταξύ άλλων, τα αρχεία των Επετηρίδων του Ιδρύματος, τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αρχεία των προϋπολογισμών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
ΙΚΥ, ιστορία επιστήμης και τεχνολογίας, ιστορία εκπαίδευσης, ιστορία έρευνας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
440
Αριθμός σελίδων:
576
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-09-17.

ΜΑΤΤΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.pdf
29 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-09-17.