Σύνθεση καρβοκυκλικών αναλόγων της οξειδωτικής βλάβης του DNA, 8-οξο-2’-δεοξυγουανοσίνης, με σκοπό τη μελέτη του κυτταρικού μηχανισμού επιδιόρθωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301203 37 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-17
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Σελιαβό Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γκιμήσης Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Γεωργιάδης Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Βικτωρία Μαγκριώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση καρβοκυκλικών αναλόγων της οξειδωτικής βλάβης του DNA, 8-οξο-2’-δεοξυγουανοσίνης, με σκοπό τη μελέτη του κυτταρικού μηχανισμού επιδιόρθωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνθεση καρβοκυκλικών αναλόγων της οξειδωτικής βλάβης του DNA, 8-οξο-2’-δεοξυγουανοσίνης, με σκοπό τη μελέτη του κυτταρικού μηχανισμού επιδιόρθωσης
Περίληψη:
Οι οξειδωτικά παραγόμενες βλάβες στο DNA είναι αποτέλεσμα της διαταραχής της ισορροπίας της παραγωγής ενεργών μορφών οξυγόνου και αζώτου και άλλων ενδογενών ή εξωγενών οξειδωτικών και της αντιοξειδωτικής άμυνας στον οργανισμό μας. Η ισχυρή διαταραχή αυτής της ισορροπίας οδηγεί στο φαινόμενο του οξειδωτικού στρες που αποτελεί πηγή πολλών ασθενειών, όπως οι φλεγμονές και ο καρκίνος. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι κυτταρικοί μηχανισμοί που επιδιορθώνουν αυτές τις βλάβες. Δύο από τους σημαντικότερους είναι οι μηχανισμοί NER (Nucleotide excision repair) και BER (Base excision repair). Με σκοπό την αναστολή του μηχανισμού BER και την αποκλειστική μελέτη του μηχανισμού NER σε βιολογικά συστήματα, είναι απαραίτητη η σύνθεση καρβοκυκλικών αναλόγων οξειδωτικών βλαβών νουκλεοτιδικών βάσεων, τα οποία δεν περιέχουν γλυκοζιτικό δεσμό και επομένως δεν μπορούν να επιδιορθωθούν μέσω του μηχανισμού BER. Στόχος του παρόντος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ήταν να συντεθούν καρβοκυκλικά ανάλογα της πολύ γνωστής και καλά μελετημένης οξειδωτικής βλάβης του DNA, της 8-οξο-2-δεοξυγουανοσίνης (8-oxodGuo). Ακολουθήθηκαν δύο ανεξάρτητες προσεγγίσεις. Στην πρώτη προσέγγιση, έγινε προσπάθεια χημικής τροποποίησης ενός εμπορικά διαθέσιμου καρβοκυκλικού παραγώγου της γουανοσίνης και συγκεκριμένα της εντεκαβίρης, γνωστού φαρμάκου κατά της ηπατίτιδας Β. Στην δεύτερη και επιτυχημένη προσέγγιση, πραγματοποιήθηκε μια de novo σύνθεση της 8-oxodGuo με αρχική ύλη την εμπορικά διαθέσιμη και χειρόμορφη Vince λακτάμη. Τελικός στόχος της παρούσας εργασίας, ήταν η σύνθεση του αντίστοιχου φωσφοραμιδίτη της c-8-oxodGuo, με σκοπό την εισαγωγή του σε συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, αναγκαία για την βιολογική μελέτη της επιδιόρθωσης αυτής της βλάβης μέσω του μηχανισμού NER, από συνεργαζόμενο εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller (Jena, Γερμανία).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Επιδιορθωτικός μηχανισμός NER, οξειδωτικές βλάβες του DNA Οργανική Σύνθεση, 8-οξο-2’-δεοξυγουανοσίνη, καρβοκυκλικά ανάλογα οξειδωτικών βλαβών του DNA, de novo σύνθεση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
134
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-03-17.

ANASTASIA SELYAVO-MSc.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-03-17.