Διατροφικές ιδιαιτερότητες κατά την βρεφική ηλικία και Διαταραχή Αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ): Μια συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301216 80 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπτυξιακή και Εφηβική Ιατρική και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-17
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Βασιλάκης Μάριος-Χάρης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αρτεμισία Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λωρέττα Θωμαϊδου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Σεργεντάνης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές ιδιαιτερότητες κατά την βρεφική ηλικία και Διαταραχή Αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ): Μια συστηματική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διατροφικές ιδιαιτερότητες κατά την βρεφική ηλικία και Διαταραχή Αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ): Μια συστηματική ανασκόπηση
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της ενδεχόμενης
συσχέτισης μεταξύ των διατροφικών ιδιαιτεροτήτων και της διαταραχής του αυτιστικού
φάσματος κατά την διάρκεια της βρεφικής περιόδου 0-2 έτη.
Η μελέτη διεξάχθηκε σύμφωνα τις κατευθυντήριες οδηγίες της συνιστώμενης δήλωσης
(PRISMA) και η αναζήτηση των βιβλιογραφικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις
ακόλουθες βάσεις δεδομένων: PubMed, Google Scholar, Embase και PsycInfo.
Σύμφωνα με τα επιλέξιμα κριτήρια μας ανιχνεύτηκαν 14 μελέτες με συνολικό δείγμα 2133
βρεφών ηλικίας 0-2 ετών, εκ των οποίων οι (9) περιλάμβαναν μεγαλύτερες ηλικίες, ωστόσο
τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν αποκλειστικά τις ηλικίες 0-2 ετών. Με βάση
τα ευρήματα μας, δεδομένα μιας αναδρομικής μελέτη υποδεικνύουν πως το 25,7% από το
συνολικό δείγμα της ΔΑΦ εκδήλωσε διατροφικές ιδιαιτερότητες, ενώ το 11,4% εμφάνισε
περιορισμένη κατανάλωση τροφής. Επιπροσθέτως, αποτελέσματα από μια προοπτική
μελέτη επισημαίνουν πως η ομάδα των βρεφών με ΔΑΦ εμφάνιζαν επιλεκτική κατανάλωση
σε ηλικία 15 μηνών με OR=1.15, και στους 24 μήνες με OR=1.96, ενώ σε μια συγκριτική
μελέτη διαπιστώθηκε πως η υποομάδα της ΔΑΦ συγκριτικά με εκείνη που δεν είχε ΔΑΦ είχε
σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα για εκδήλωση διατροφικής ιδιαιτερότητας που οφείλεται σε
υφή (p= .004),διατροφική ιδιαιτερότητα που οφείλεται στον τύπο τροφής (p=.036), και
τροφική άρνηση (p=.002). Τέλος, από τα ευρήματα μιας προοπτικής μελέτης διαπιστώνεται
πως εκείνοι που διαγνώστηκαν με ΔΑΦ μεταγενέστερα, κατά την περίοδο της βρεφικής
ηλικίας είχαν αυξημένες πιθανότητες συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, να εμφανίσουν
καθυστερημένη εισαγωγή στην στερεά τροφή (P=.004) Συμπερασματικά, η παρούσα
συστηματική ανασκόπηση επιβεβαιώνει την συσχέτιση μεταξύ διατροφικών ιδιαιτεροτήτων
που περιγράφεται ως ιδιαιτερότητα που οφείλεται στην υφή, τον τύπο, την περιορισμένη
κατανάλωση, την τροφική άρνηση, την καθυστερημένη εισαγωγή στερεών τροφών κατά την
βρεφική ηλικία και την διάγνωση της ΔΑΦ καθώς η πληθώρα των περιστατικών εκδήλωσαν
μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες των διατροφικών ιδιαιτεροτήτων, κιόλας από την
ηλικία των 15 μηνών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχή αυτιστικού φάσματος, Βρέφη, Διατροφικές δυσκολίες, Πρώιμη παρέμβαση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
126
Αριθμός σελίδων:
103
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο