Οι στάσεις και οι γνώσεις των Νοσηλευτών για τη χρήση των γαντιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301382 75 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-17
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Καφτάνη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μάτζιου Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Γαλάνης Πέτρος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Βλαχιώτη Εφροσύνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι στάσεις και οι γνώσεις των Νοσηλευτών για τη χρήση των γαντιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι στάσεις και οι γνώσεις των Νοσηλευτών για τη χρήση των γαντιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19
Περίληψη:
Εισαγωγή: Σε διεθνές επίπεδο, οι Νοσηλευτές, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και ήταν η ομάδα που κινδύνεψε περισσότερο από
τη νόσο. Η χρήση των χειρουργικών γαντιών μαζί με τις χειρουργικές μάσκες αποτέλεσαν τα
πιο σημαντικά προστατευτικά μέτρα προφύλαξης έναντι του ιού SARS–CoV-2 (Alao et all
2020).
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των στάσεων και των γνώσεων των
Νοσηλευτών για τη χρήση των γαντιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Υλικό – Μέθοδος: Η μελέτη ήταν ποσοτική, περιγραφική. Τον μελετώμενο πληθυσμό
αποτέλεσαν εκατό (100) Νοσηλευτές και Βοηθοί Νοσηλευτών που εργάζονταν σε
Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Για την επιλογή των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε
απλή τυχαία δειγματοληψία ευκολίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον
Μάρτιο του 2022 έως τον Μάιο του 2022 με δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο
περιλαμβάνει συνολικά 27 ερωτήσεις κατανεμημένο σε δύο υποκλίμακες. Η συμμετοχή των
Νοσηλευτών και των Βοηθών Νοσηλευτών στη μελέτη ήταν εθελοντική και ανώνυμη και
τηρήθηκαν αυστηρά οι ηθικές αρχές και οι κανόνες δεοντολογίας. Για την ανάλυση
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμά SPSS 22.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η μέση τιμή του σκορ στην
υποκλίμακα του ερωτηματολογίου που αξιολογούσε τις στάσεις των Νοσηλευτών και των
Βοηθών Νοσηλευτών απέναντι στη χρήση των γαντιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας
βρέθηκε 68,3% και στην υποκλίμακα που αξιολογούσε τις γνώσεις τους 83%.Ειδικότερα όσον
αφορά στην αξιολόγηση των στάσεων για τη χρήση των γαντιών η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων στη μελέτη και περισσότερο όσοι εργάζονταν σε κλινική COVID-19
φορούσαν τα γάντια κατά τη διάρκεια των καθημερινών κλινικών τους παρεμβάσεων καθώς
αισθάνονταν προστατευμένοι και πολύ λιγότερο αγχωμένοι. Στην αξιολόγηση των γνώσεων
για τη χρήση των γαντιών η πλειοψηφία του δείγματος, σε πολύ μεγάλο ποσοστό γνώριζε ότι
τα γάντια πρέπει να αλλάζουν από ασθενή σε ασθενή όπως επίσης γνώριζε ότι στο χώρο
εργασίας τους υπήρχαν πρωτόκολλα πρόληψης εξάπλωσης λοιμώξεων.
Συμπεράσματα: Όσες περισσότερες γνώσεις και κλινικές δεξιότητες διαθέτουν οι Νοσηλευτές
τόσο περισσότερο θετική είναι η στάση τους απέναντι στην ορθή διαχείριση των γαντιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσηλευτές, Στάσεις, Γνώσεις, Γάντια, Πανδημία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
83
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Kaftani_Eleni_MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.