Η επίδραση της ψηφιακής εκπροσώπησης των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων μέσω των social media των ελληνικών ΜΚΟ στην κοινωνική επανένταξη και αποδοχή τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:3320961 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-04-12
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Κατσουρίδης Πέτρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη - Ρεβέκκα Στάιου, Επιστημονική Συνεργάτης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της ψηφιακής εκπροσώπησης των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων μέσω των social media των ελληνικών ΜΚΟ στην κοινωνική επανένταξη και αποδοχή τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The impact of the digital representation of prisoners and ex-prisoners through social media of Greek NGOs on their social reintegration and acceptance
Περίληψη:
Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έλαβε χώρα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών το οποίο τιτλοφορείται «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» από το τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, αποσκοπώντας στην αξιολόγηση της επίδρασης της ψηφιακής εκπροσώπησης των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων μέσω των social media των ελληνικών ΜΚΟ στην κοινωνική επανένταξη και αποδοχή τους. Για την έρευνα, εξετάζεται αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο με ποιους τρόπους το τρέχον σωφρονιστικό σύστημα συνδράμει στην επανένταξη των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων,
ενώ αναδεικνύεται ο ρόλος των ΜΚΟ μέσω των social media, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Επιπλέον, αναφέρονται παραδείγματα καλών πρακτικών από άλλες χώρες και περιλαμβάνονται στατιστικά διαγράμματα τα
οποία αφορούν δεδομένα για την Ελλάδα, όσον αφορά το σωφρονιστικό σύστημα και
τα social media. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει ανάλυση των τρόπων που εκλαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους
αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες τους κρατούμενους και τους αποφυλακισμένους και να αποκρυσταλλωθεί κατά πόσο επικοινωνείται ορθώς τόσο από τις ΜΚΟ όσο και από την πολιτεία μέσω των social media το μήνυμα για την ενσωμάτωσή τους. Η ακολουθούμενη μέθοδος ήταν: 1. Θεωρητική μελέτη του ζητήματος, 2. Αποστολή ερωτηματολογίων σε άτομα διαφόρων ηλικιών ανά τη χώρα για τη διεξαγωγή
ποσοτικής μελέτης. 3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τα ευρήματα ανέδειξαν ότι οι Έλληνες πολίτες είναι θετικοί ως προς το να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη ζωή
των κρατουμένων και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να βοηθηθούν, ωστόσο όμως οι ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα χρειάζεται να
αναδείξουν παραπάνω τη δράση τους. Επιπλέον, προκύπτει ότι οι ΜΚΟ που ασχολούνται με το εν λόγω ζήτημα, χρειάζεται να υιοθετήσουν καλύτερες πολιτικές επικοινωνίας με το κοινό όπως κάνουν ΜΚΟ που έχουν δράσεις σε άλλους κλάδους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ενσωμάτωση, φυλακισμένοι, κρατούμενοι, social media, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επικοινωνία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
152
Διπλωματική_Πέτρος_Κατσουρίδης (1).pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο