Δοσολογικά σχήματα αντιεπιληπτικών φαρμάκων με χρήση υπολογιστικών προσομοιώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3328626 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-18
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Τσυπλακώβα Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευάγγελος Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ,
Μαρκαντώνη-Κυρούδη Σοφία Καθηγήτρια Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ,
Πίππα Αναστασία-Γεωργία Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δοσολογικά σχήματα αντιεπιληπτικών φαρμάκων με χρήση υπολογιστικών προσομοιώσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δοσολογικά σχήματα αντιεπιληπτικών φαρμάκων με χρήση υπολογιστικών προσομοιώσεων
Περίληψη:
Σήμερα, η συνδυασμένη αντιεπιληπτική θεραπεία είναι η βέλτιστη επιλογή για μεγάλο αριθμό παιδιατρικών ασθενών. Επιπλέον, δεν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες στη θεραπευτική διαχείριση αυτής της πολύπλοκης θεραπείας. Εκτός από τη θεραπευτική παρακολούθηση, η πληθυσμιακή φαρμακοκινητική (PopPK) και η μηχανική μάθηση (ML) αποτελούν χρήσιμες πηγές πληροφοριών σχετικά με τη βελτιστοποίηση της θεραπείας. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να περιγράψει τη φαρμακοκινητική του βαλπροϊκού οξέος (VA), της λαμοτριγίνης (LTG) και της λεβετιρακετάμης (LEV) σε έναν παιδιατρικό πληθυσμό χρησιμοποιώντας μη γραμμική μοντελοποίηση μικτών επιδράσεων, ενώ εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης (ML) για την αναγνώριση οποιαδήποτε σχέσης μεταξύ των επιπέδων πλάσματος των τριών φαρμάκων και των χαρακτηριστικών των ασθενών. Η μελέτη περιελάμβανε 71 παιδιατρικούς ασθενείς και των δύο φύλων, ηλικίας 2-18 ετών οι οποίοι λαμβάνουν συνδυασμένη αντιεπιληπτική θεραπεία. Τα μοντέλα πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής (PopPK) αναπτύχθηκαν ξεχωριστά για VA, LTG και LEV. Με βάση τις εκτιμώμενες φαρμακοκινητικές παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά των ασθενών, εφαρμόστηκαν τρεις προσεγγίσεις ML (ανάλυση κυρίων συνιστωσών, παραγοντική ανάλυση μικτών δεδομένων και τυχαίο δάσος). Σύμφωνα με τη μελέτη μας, το βάρος των παιδιών σχετίζεται αρνητικά με τα επίπεδα LTG, LEV και VA. Η συγχορήγηση LTG και VA οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων LTG και η αύξηση της ημερήσιας συνολικής δόσης VA οδηγεί στην αυξημένη κάθαρση του φαρμάκου. Όσον άφορα την πρόβλεψη εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων παρατηρείται ότι σε αυτήν συμβάλουν περισσότερο τα επίπεδα των αντιεπιληπτικών φαρμάκων ακολουθούμενα από την ηλικία και το BW. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η εφαρμογή των μοντέλων PopPK και ML μπορεί να είναι χρήσιμη για τη βελτίωση της διαχείρισης της επιληψίας στον υπό ανάπτυξη ευάλωτο παιδιατρικό πληθυσμό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
επιληψία, πληθυσμιακό φαρμακοκινητικό μοντέλο, αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, λεβετιρακετάμη, λαμοτριγίνη, βαλπροϊκό οξύ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
119
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Δοσολογικά σχήματα αντιεπιληπτικών φαρμάκων με χρήση υπολογιστικών προσομοιώσεων.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.