Σύνδρομο ευπάθειας και προγνωστική αξία στους ηλικιωμένους ασθενείς στη ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3329187 78 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-26
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μπαρίκος Ματθαίος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Κατσούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Φώτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Άννα Κορομπέλη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνδρομο ευπάθειας και προγνωστική αξία στους ηλικιωμένους ασθενείς στη ΜΕΘ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνδρομο ευπάθειας και προγνωστική αξία στους ηλικιωμένους ασθενείς στη ΜΕΘ
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Ευπάθειας (Frailty Syndrome- FS) είναι ένα κοινό κλινικό
σύνδρομο, το οποίο εμφανίζεται κυρίως σε ηλικιωμένους ενήλικες και ενέχει αυξημένο
κίνδυνο για κακές επιπτώσεις στην υγεία, όπως πτώσεις, αναπηρία, νοσηλεία μεγάλης
διάρκειας στη ΜΕΘ και στο νοσοκομείο και θνησιμότητα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση του συνδρόμου
ευπάθειας (Frailty Syndrome) και της προγνωστικής αξίας του στους ηλικιωμένους
ασθενείς στη ΜΕΘ.
Υλικό και μέθοδος: Για τη διεξαγωγή της ανασκόπησης αναζητήθηκαν άρθρα της
διεθνούς βιβλιογραφίας μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα PubMed. Η αναζήτηση των
άρθρων πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2021. Οι λέξεις κλειδιά που
χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση ήταν στην αγγλική γλώσσα και συγκεκριμένα,
«Frailty Syndrome», «elderly», «patients», «ICU» μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό. Τα
κριτήρια ένταξης αφορούσαν έρευνες πάνω στο σύνδρομο αυτό από το 2010 έως και
σήμερα. Τα κριτήρια αποκλεισμού των μελετών αφορούσαν έρευνες πριν από το 2010 και
σε άλλη γλώσσα πέρα της αγγλικής.
Αποτελέσματα: Ποικίλες πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το σύνδρομο ευπάθειας,
αποτελεί προγνωστικό δείκτη και οδηγεί σε θνησιμότητα και επιπλοκές τους ηλικιωμένους
ασθενείς στη ΜΕΘ. Ειδικότερα, οι ασθενείς με το σύνδρομο ευπάθειας διατρέχουν το
μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς το σύνδρομο, να παρουσιάσουν
επιπλοκές στη ΜΕΘ, να παραμείνουν περισσότερο χρονικό διάστημα στη ΜΕΘ και στο
νοσοκομείο ενώ παρουσιάζουν αυξημένη θνησιμότητα.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που εμφανίζουν το σύνδρομο ευπάθειας αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας, μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στη ΜΕΘ και το
νοσοκομείο και περισσότερες επιπλοκές σε σχέση με τους ασθενείς που δεν εμφανίζουν
αυτό το σύνδρομο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνδρομο ευπάθειας, Ηλικιωμένοι, Ασθενείς, ΜΕΘ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
67
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Μπαρίκος Ματθαίος_Εργασία ΠΜΣ_Κατσούλας final (1).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.