Εποχική και ετήσια μεταβλητότητα της χλωροφύλλης-α στον Ισημερινό: Παρατηρήσεις τηλεπισκόπησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3335889 53 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-07-11
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μποζίκη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ραΐτσος Διονύσιος (Επιβλέπων), Επίκουρος Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Οικονόμου Αθηνά, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Μεγαλοφώνου Περσεφόνη, Καθηγήτρια Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εποχική και ετήσια μεταβλητότητα της χλωροφύλλης-α στον Ισημερινό: Παρατηρήσεις τηλεπισκόπησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εποχική και ετήσια μεταβλητότητα της χλωροφύλλης-α στον Ισημερινό: Παρατηρήσεις τηλεπισκόπησης
Περίληψη:
Τα Μεγάλα Θαλάσσια Οικοσυστήματα (Large Marine Ecosystems, LMEs) αποτελούν τις πιο παραγωγικές περιοχές του ωκεανού όπου λαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας ετήσιας βιομάζας θαλάσσιας αλιείας. Το μέγεθος αυτής της βιομάζας εξαρτάται την παραγωγή χλωροφύλλης-α (chlorophyll-α, Chla-α), και από τη διαθεσιμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας και των θρεπτικών στοιχείων στο νερό (νιτρικά, φωσφορικά κ.λπ.), ενώ θεωρείται πλέον ότι επηρεάζεται και από την επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας (sea surface temperature, SST), όπως κατάφεραν να αποδείξουν πιο πρόσφατες μελέτες που έλαβαν χώρα ως αφόρμηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Κίνητρο στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η ανάπτυξη της επιστήμης της Τηλεπισκόπησης με εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων, καθώς και πρόσφατες αναλύσεις αναφορικά με τη διακύμανση της συγκέντρωσης Chl-α, που δείχνουν ότι τόσο η τάση όσο και η διακύμανση αυτών των δύο παραμέτρων εξαρτώνται από το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, αλλά και τα μεγάλης και μικρής κλίμακας θαλάσσια χαρακτηριστικά της του εκάστοτε υδάτινου οικοσυστήματος. Προς την κατελυθυνση αυτή, θέσαμε ως στόχο της παρούσας εργασίας την αποδοτική εξαγωγή πληροφορίας από μεγάλες συλλογές δορυφορικών δεδομένων αναφορικά με τα επίπεδα Chl-a και SST σε 17 LMEs πλησίον του Ισημερινού, ως φυσικές παράμετροι που επηρεάζουν την πρωτογενή παραγωγή των οικοσυστημάτων. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν που συλλέχθηκαν αφορούσαν το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 1998 έως Δεκέμβριο του 2019. Όπως διαπιστώσαμε μια υψηλή παραγωγή χλωροφύλλης συμπίπτει συχνά με χαμηλά επίπεδα επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας, κάτι που δικαιολογείται από την αφθονία θρεπτικών συστατικών σε ψυχρά ύδατα. Οι συνέπειες της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας των τελευταίων ετών αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματά μας, όπου παρατηρήσαμε αύξηση στις τιμές SST και μείωση στις τιμές Chl-a. Στην Βόρεια Βραζιλία παρατηρήθηκε η υψηλότερη παρουσία χλωροφύλλης ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξ άλλου, ο Ειρηνικός – Χαβάη βρέθηκε να έχειτη χαμηλότερη παραγωγικότητα συγκριτικά με τα οικοσυστήματα που συμπεριελήφθηκαν στη μελέτη μας λόγω των περιορισμένων θρεπτικών συστατικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Χλωροφύλλη-α, Ισημερινός, Επιφανειακή Θερμοκρασία της Θάλασσας, Μεγάλα Θαλάσσια Οικοσυστήματα, Εποχικότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
83
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική Μποζίκη Δήμητρα.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.