Διαπολιτισμικές συγκρούσεις στη νοσηλευτική φροντίδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3388567 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-05
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Βέρμπη Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παρασκευή Αποστολάρα, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Βενετία-Σοφία Βελονάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαπολιτισμικές συγκρούσεις στη νοσηλευτική φροντίδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαπολιτισμικές συγκρούσεις στη νοσηλευτική φροντίδα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι δυτικές, και όχι μόνο, κοινωνίες, οδεύουν ολοένα και περισσότερο προς την πολυπολιτισμικότητα. Το πολιτισμικό υπόβαθρο ενός ανθρώπου συμβάλλει σημαντικά στο σχηματισμό των πεποιθήσεων του ατόμου γύρω από την υγεία, τις προσδοκίες, την συμπεριφορά και τη γενικότερη στάση του απέναντι στους επαγγελματίες υγείας. Όταν οι πολιτισμικές αξίες των ατόμων διαφέρουν δραστικά τότε αυτά μπορούν υπό συνθήκες να οδηγηθούν σε παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, διαφωνίες ακόμα και συγκρούσεις. Τέτοιες συγκρούσεις, που προκαλούνται ή εντείνονται από πολιτισμικές διαφορές ονομάζονται διαπολιτισμικές συγκρούσεις και αποτελούν συχνό φαινόμενο, ειδικά σε περιβάλλοντα όπως οι δομές υγείας όπου το στρες και οι εντάσεις είναι ενδημικά. Οι διαπολιτισμικές συγκρούσεις κατά τη νοσηλευτική φροντίδα έχουν πολλαπλές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις τόσο στους άμεσα εμπλεκόμενους όσο και στην ομαλή λειτουργία των συστημάτων υγείας γενικότερα.

Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνήσει και να περιγράψει το φαινόμενο των διαπολιτισμικών συγκρούσεων κατά τη νοσηλευτική φροντίδα.

Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη αποτελεί συστηματική ανασκόπηση με αφηγηματική σύνθεση των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα: Οι διαπολιτισμικές συγκρούσεις αποτελούν συχνότατο φαινόμενο στις δομές υγείας και έχουν ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην έκβαση των ασθενών και την ομαλή λειτουργία των δομών υγείας. Οι τρεις βασικοί πολιτισμικοί παράγοντες που αποτελούν πεδίο τριβής μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών/φροντιστών είναι το επικοινωνιακό χάσμα (λόγω γλώσσας ή/και ύφους επικοινωνίας), οι διαφορετικές προσδοκίες για το τι συνιστά χρηστή φροντίδα ενός ασθενούς και οι διαφορετικές αντιλήψεις για το τέλος της ζωής και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Συμπεράσματα: H διαχείριση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων κατά τη νοσηλευτική φροντίδα αποτελεί οργανικό κομμάτι της προσφοράς αποτελεσματικών και πολιτισμικά ευαίσθητων υπηρεσιών υγείας. Για το λόγο αυτό απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού στις αρχές της διαπολιτισμικής επάρκειας αλλά και θέσπιση πρωτοκόλλων και διαδικασιών σε επίπεδο οργανισμών και συστημάτων υγείας. Περισσότερη ποσοτική έρευνα απαιτείται για να υπάρξει καλύτερη εικόνα του πραγματικού εύρους του φαινομένου καθώς η πλειονότητα της βιβλιογραφίας πραγματεύεται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαπολιτισμικών συγκρούσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαπολιτισμικές συγκρούσεις, Διαπολιτσμική νοσηλευτική, Πολιτισμική επάρκεια, Νοσηλετική φροντίδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
67
Αριθμός σελίδων:
73
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Πτυχιακή_Βέρμπη_final.pdf
985 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.