Θρησκευτική Εκπαίδευση και χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) στη διδακτική πράξη στο ελληνικό σχολείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:3388845 44 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συστηματική Θεολογία και Επιστήμες της Αγωγής
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-02
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Παπαδημητράκης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Σταύρος Γιαγκάζογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Κωνσταντίνος Κορναράκης, Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θρησκευτική Εκπαίδευση και χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) στη διδακτική πράξη στο ελληνικό σχολείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Θρησκευτική Εκπαίδευση και χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) στη διδακτική πράξη στο ελληνικό σχολείο
Περίληψη:
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία τον 21ο αιώνα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί καλούνται να εντάξουν στις διδακτικές πρακτικές τους τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών είναι αναγκαίο να γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης και τις κατάλληλες στρατηγικές μάθησης, προκειμένου να συνεισφέρουν, μέσω του ψηφιακού γραμματισμού, στον θρησκευτικό γραμματισμό των μαθητών. Η παρούσα έρευνα είχε σαν στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των καθηγητών θεολόγων σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και απαντήθηκαν από 322 θεολόγους καθηγητές. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των θεολόγων εκπαιδευτικών έχει επαρκείς γνώσεις στις ΤΠΕ και χρησιμοποιεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία φαίνεται ότι συνδέεται με παράγοντες όπως η ηλικία, οι σπουδές και η επιμόρφωση των θεολόγων εκπαιδευτικών, δεν επηρεάζεται όμως από το φύλο. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού αποτελεί από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Όπως προκύπτει από τα πορίσματα της παρούσης έρευνας επιβάλλεται να υπάρξουν στρατηγικές αποφάσεις για την τεχνική εξόπλιση των σχολείων και την ενθάρρυνση και διάδοση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στη χρήση ΤΠΕ από τους θεολόγους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά:
Θρησκευτική εκπαίδευση, χρήση ΤΠΕ, αντιλήψεις θεολόγων, έρευνα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
123
Διπλωματική Εργασία Παπαδημητράκης Δημήτριος.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο