Ο ρόλος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στις περιοδικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398548 29 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-05-20
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Καραμπά Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδάτος Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσειιακές Σπουδές», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικολέντζος Κώστας, Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών
Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μάρλεν Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στις περιοδικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στις περιοδικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό
Περίληψη:
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί ένα από τα περισσότερο πρωτοπόρα εγχώρια
ιδρύματα σε επίπεδο συνεργασίας με άλλους φορείς πολιτισμού στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Το μουσείο συμμετέχει ενεργά στην διοργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέσω του δανεισμού τμημάτων των συλλογών του. Στόχο της
παρούσας εργασίας αποτελεί η εξέταση του ρόλου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σε
περιοδικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό, αλλά και η ανάδειξη της
σημασίας διοργάνωσης τέτοιων εκθέσεων, ως ένα σύγχρονο εργαλείο άσκησης πολιτιστικής
πολιτικής.
Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί μια αποσαφήνιση του όρου «περιοδική έκθεση», αλλά
και του όρου «κινητικότητα». Θα μελετηθεί το νομικό πλαίσιο δανεισμού- εξαγωγής
αρχαιοτήτων και θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής περιγραφή της διοικητικής διαδικασίας.
Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στη διαδικασία της μεταφοράς των αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο της
διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων στο εξωτερικό.
Σημαντική είναι και μια αναφορά στη γενικότερη λειτουργία του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου και του μουσειολογικού του σκεπτικού. Θα ακολουθήσει μια παρουσίαση
σημαντικών περιοδικών εκθέσεων, στις οποίες έλαβε μέρος το μουσείο τα τελευταία έτη
(2015-2018). Με περισσότερη λεπτομέρεια θα αναλυθεί η έκθεση «The Greeks: από τον
Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο», μια έκθεση σύμβολο, για την ελληνική εξωτερική
πολιτική, που κατάφερε να αναδειχθεί σε πολιτιστικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας.
Κύριο τμήμα της εργασίας θα αποτελέσει και η πραγματοποίηση πρωτογενούς έρευνας για
την περιοδική έκθεση «Μυκήνες. Ο Μυθικός Κόσμος του Αγαμέμνονα» (2018), με θέμα τον
Μυκηναϊκό Πολιτισμό, που διοργάνωσε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η έκθεση έλαβε
μέρος στο Κρατικό Μουσείο της Βάδης στην Καρλσρούη και οργανώθηκε με βάση νεότερες
μουσειακές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί αναφορά στις ιδιαίτερες
πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.
Τέλος, θα διερευνηθεί η απήχηση των περιοδικών εκθέσεων στην κοινωνία και κατ’
επέκταση στην πολιτική και την οικονομία. Πολιτισμός και πολιτική, όπως θα δούμε, είναι
έννοιες συχνά αλληλένδετες. Οι περιοδικές εκθέσεις ενισχύουν την εξωστρεφή πολιτική των
μουσείων και λειτουργούν ως μέσο αναβάθμισης του τόπου μας. Οι ελληνικές αρχαιότητες,
ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο, υπενθυμίζουν τις βασικότερες αξίες του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, τις οποίες ενστερνίστηκε ο δυτικός κόσμος και προσκαλούν τους ξένους λαούς να
γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Οι περιοδικές εκθέσεις που διοργανώνονται σε

`
συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία
ενός κλίματος συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της ίδιας της
χώρας μας, μέσω της τόνωσης του τουρισμού της και συνεπώς της άνθισης της οικονομίας της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
πολιτισμός, περιοδικές εκθέσεις, κινητικότητα συλλογών, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρχαιολογικές περιοδικές εκθέσεις στο εξωτερικό, σχέσεις Ελλάδας- Γερμανίας, πολιτιστική διπλωματία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
81
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΚΑΡΑΜΠΑ_2023.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.