Αξιολογικές αντινομίες στην ποινική προστασία της σωματικής ακεραιότητας ανθρώπου και ζώου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399061 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-05-20
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Κρυστάλλη Φοίβη-Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, Διδάκτωρ, Διδάσκων ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία»
Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ-Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Μέλος ΔΕΠ (Καθηγητής), ΕΚΠΑ Τμήμα Φιλοσοφίας, Διδάσκων ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ-Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Δημήτριος Δούκας, Μέλος ΔΕΠ (Επίκουρος Καθηγητής), Παν/μιο Θεσσαλίας Τμήμα Κτηνιατρικής, Διδάσκων ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία», Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ-Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολογικές αντινομίες στην ποινική προστασία της σωματικής ακεραιότητας ανθρώπου και ζώου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολογικές αντινομίες στην ποινική προστασία της σωματικής ακεραιότητας ανθρώπου και ζώου
Περίληψη:
Με την εισαγωγή οριοθετείται το πεδίο ενασχόλησης της εργασίας. Ειδικότερα αντικείμενο αυτής αποτελούν οι αξιολογικές αντινομίες στην ποινική προστασία της σωματικής ακεραιότητας ανθρώπου και ζώου. Προς το σκοπό αυτό, επισκοπούνται οι ποινικές διατάξεις που προστατεύουν το έννομο αγαθό της υγείας και της ζωής του ανθρώπου και των ζώων. Η συγκεκριμένη διεργασία είναι απαραίτητη, ώστε να προκύψουν διαπιστώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα δώσουν τη δυνατότητα συγκριτικής επισκόπησης των σχετικών διατάξεων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται το έννομο αγαθό της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό, επισκοπούνται οι ποινικές διατάξεις που προστατεύουν τα ανωτέρω έννομα αγαθά και κωδικοποιούνται οι σχετικές ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται.
Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται το έννομο αγαθό της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των ζώων συντροφιάς. Στο πλαίσιο αυτό, επισκοπούνται οι ποινικές διατάξεις που προστατεύουν τα ανωτέρω έννομα αγαθά και κωδικοποιούνται οι σχετικές ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται. Ειδικότερα, λαμβάνει χώρα ιστορική επισκόπηση σχετικά με τη μετάβαση από τον παλαιό στο νέο νόμο, ώστε να καταστούν δυνατές διαπιστώσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των οικείων προσβολών σε επίπεδο ποινικών κυρώσεων από το νομοθέτη.
Στο τέταρτο κεφάλαιο επισκοπούνται συγκριτικά οι ποινικές διατάξεις που προστατεύουν την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου και των ζώων. Από τη διαδικασία αυτή, διαπιστώνονται αξιολογικές αντινομίες ανάμεσα στη διάκριση ανθρώπου και ζώου από ποινική σκοπιά. Οι αξιολογικές αντινομίες συνίστανται κατά κανόνα στην βαρύτερη απαξία που έφεραν ιστορικά οι εγκληματικές προσβολές σε βάρος της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας του ανθρώπου σε σχέση με εκείνη σε βάρος των ζώων συντροφιάς.
Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, λαμβάνει χώρα μία συνολική αποτίμηση του ισχύοντος δικαίου και εξετάζονται οι προοπτικές βελτίωσης της ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας που διέπει τις προσβολές ενάντια στα ζώα. Ειδικότερα, επισημαίνεται, ότι η αξιολογική αντινομία αναφορικά με την σωματική ακεραιότητα ανθρώπου και ζώου εξακολουθεί να υφίσταται υπό το ισχύον κυρωτικό σύστημα, πλην όμως έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί σε σχέση με τις προϊσχ. ποινικές διατάξεις που προστάτευαν τα ζώα. Δεδομένης, όμως, της αντίληψης περί ισότητας ανθρώπου και ζώων, όπως ήδη, έχει υποστηριχθεί από φιλοσόφους που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των σχετικών ποινικών διατάξεων. Η βελτίωση των διατάξεων αυτών συνίσταται στην υιοθέτηση από το νομοθέτη του μοντέλου περί ισότητας ανθρώπου και ζώου και στη συνακόλουθη εξίσωση των ποινικών κυρώσεων που προβλέπουν προσβολές στην σωματική ακεραιότητα και υγεία των ζώων με εκείνες των ανθρώπων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Ποινικές, διατάξεις, ζώα, άνθρωπος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
66
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

1.ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΦΟΙΒH - ΑΝΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΠΕΡΓ.pdf
908 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.