Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσω των διαξιφισμών (debate)

Διπλωματική Εργασία uoadl:3400743 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-06-09
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Τσαλιαγκού Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Κασιμάτη, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
Αθανάσιος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Μαρία Μαμούρα, Επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσω των διαξιφισμών (debate)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσω των διαξιφισμών (debate)
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται τη συμβολή των διαξιφισμών (debate) ως τεχνικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, και πιο συγκεκριμένα των επικοινωνιακών και μεταγνωστικών, σε μαθητές Α’ Λυκείου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αφού προηγηθεί σύντομη εννοιολογική αποσαφήνιση των κεντρικών εννοιών της έρευνας και βιβλιογραφική ανασκόπηση συναφών ερευνών, τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώνονται, αφορούν –από την πλευρά των μαθητών– το κατά πόσο το debate συμβάλλει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων από τους μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό και –από την πλευρά των εκπαιδευτικών– τη διερεύνηση των απόψεών τους αναφορικά με τη συμβολή του debate στην καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων.
Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε σχολικό περιβάλλον μίας σχολικής μονάδας Γενικού Λυκείου αστικής περιοχής. Το δείγμα συνίσταται σε τρεις φιλολόγους από τις οποίες θα διδάξει η καθεμία στο τμήμα της από δύο φορές, μία με δικό της σχέδιο διδασκαλίας και μία με σχέδιο της ερευνήτριας, καθώς και τους μαθητές των τμημάτων τους που έχουν συναινέσει στη διαδικασία. Τα ερευνητικά ερωτήματα διερευνώνται μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων στις εκπαιδευτικούς, ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν και συμπληρώθηκαν από τους μαθητές και της (αμέτοχης) παρατήρησης που συνοδεύτηκε από την ηχογράφηση και, στη συνέχεια, την απομαγνητοφώνηση των λόγων τους.
Τα ερευνητικά ερωτήματα αναδεικνύουν τη θετική άποψη των εκπαιδευτικών για το debate καθώς και τον βιωματικό τρόπο με τον οποίο καλλιεργήθηκαν οι επικοινωνιακές και μεταγνωστικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματός τους. Επιπλέον, μέσα από τους μαθητές και τη συμμετοχή τους διαφαίνεται ο βαθμός που το debate διευκολύνει να καλλιεργηθούν οι παραπάνω δεξιότητες αναστοχαζόμενοι πάνω στις διδασκαλίες στις οποίες συμμετείχαν οι ίδιοι ενώ, ακόμα, οι διεθνείς έρευνες έρχονται να υποστηρίξουν τα συμπεράσματα αυτά. Παράλληλα, η μελέτη περιλαμβάνει και την σύγκριση πάνω στις διδασκαλίες που πραγματοποιήθηκαν μελετώντας τα παραπάνω ζητήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Διαξιφισμοί (Debate), επικοινωνιακές δεξιότητες, μεταγνωστικές δεξιότητες, Νεοελληνική γλώσσα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
108
Αριθμός σελίδων:
277
ΕΡΓΑΣΙΑ Τσαλιαγκου Τελική.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο