Όψεις της πρόσληψης του Αχιλλέα Τατίου στη λογοτεχνία της Ύστερης Αρχαιότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3402711 29 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-07-05
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Πέππα Καλομοίρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φάκας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βερτουδάκης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καρβούνη Αικατερίνη-Νίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Όψεις της πρόσληψης του Αχιλλέα Τατίου στη λογοτεχνία της Ύστερης Αρχαιότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Όψεις της πρόσληψης του Αχιλλέα Τατίου στη λογοτεχνία της Ύστερης Αρχαιότητας
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας απoτελεί η πρόσληψη των κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα του Αχιλλέα Τατίου σε μία σειρά από έργα της Ύστερης Αρχαιότητας. Το μυθιστόρημα αυτό, με τον ανατρεπτικό τρόπο χειρισμού των ειδολογικών συμβάσεων που το χαρακτηρίζει, είχε αξιοπρόσεκτη απήχηση στη λογοτεχνική παραγωγή των αυτοκρατορικών χρόνων. Από το ευρύ φάσμα έργων που συνδέονται διακειμενικά με το εν λόγω μυθιστόρημα η εργασία εξετάζει σε χωριστά κεφάλαια το πώς διαλέγονται με τον Αχιλλέα Τάτιο κατά σειράν η ερωτική επιστολογραφία του Αρισταίνετου, το έπος Διονυσιακά του Νόννου και το επύλλιο του Μουσαίου. Οι ομοιότητες με το ερωτικό μυθιστόρημα εν γένει και ειδικότερα με εκείνο του Τατίου οι οποίες εντοπίζονται στα προαναφερθέντα έργα είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο στο επίπεδο της έκφρασης, όπου δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις verbatim επανάληψης του συγκεκριμένου συγγραφέα, όσο και σε αυτό του περιεχομένου. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η εμφανής τάση απόκλισης των υπό εξέταση έργων από το πρότυπό τους, από το οποίο τα διαφοροποιεί έντονα η συνολική λογική που διέπει το καθένα από αυτά. Πρόκειται, συνεπώς, για imitatio cum variatione, μία στρατηγική που επιτρέπει σε αυτούς τους συγγραφείς να προσαρμόζουν τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του μυθιστορήματος στο ειδολογικό πλαίσιο των δικών τους έργων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
αρχαίο μυθιστόρημα, διακειμενικότητα, ειδολογικές συμβάσεις, έκφραση έργων τέχνης, επιστολογραφία, έπος, επύλλιο, ερωτική θεματική, imitatio cum variatione, παιδικά, πλατωνικά στοιχεία, Ύστερη Αρχαιότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
199
Αριθμός σελίδων:
74
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Μ. ΠΕΠΠΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.