8 Αυγούστου 1897

Πρακτικά uoadl:54448 660 Αναγνώσεις

Τίτλος:
8 Αυγούστου 1897
Χρονική κάλυψη:
18970808
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αρεταίειο Νοσοκομείο, τραυματίες στρατού
Μόνιμη διεύθυνση:

1