29 Ιανουαρίου 1898

Πρακτικά uoadl:54474 671 Αναγνώσεις

Τίτλος:
29 Ιανουαρίου 1898
Χρονική κάλυψη:
18980129
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Συφιλιδολογία, έδρα
Γεώργιος Καραπαναγιώτου, υφηγεσία
Εγχειρητική, έδρα, φοιτητική εισφορά
Winton Dickson, διπλωμα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5