24 Φεβρουαρίου 1898

Πρακτικά uoadl:54486 744 Αναγνώσεις

Τίτλος:
24 Φεβρουαρίου 1898
Χρονική κάλυψη:
18980224
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Α. Μαυροκορδάτος, διαγωνισμός, υποτροφίες
Μόνιμη διεύθυνση:

1