Συνεδρίαση: 14 Δεκεμβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:55053 730 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 14 Δεκεμβρίου 1922
Χρονική κάλυψη:
19221214
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Χημικό Τμήμα, Πολυτεχνείο
Χημικό πτυχίο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3