Συνεδρίαση: 31 Μαρτίου 1923

Πρακτικά uoadl:55057 720 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 31 Μαρτίου 1923
Χρονική κάλυψη:
19230331
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Χημείο
Ζωολογία, μάθημα, ανάθεση
Καθηγητές, όριο ηλικίας
Ιωακείμ Βαφειάδης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2