10 Νοεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:55080 224 Αναγνώσεις

Τίτλος:
10 Νοεμβρίου 1899
Χρονική κάλυψη:
18991110
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1