Συνεδρίαση 1η: 11 Οκτωβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55494 252 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 1η: 11 Οκτωβρίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19241011
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γ. Παπαϊωάννου, διδακτορική διατριβή
Εγγραφές
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, παραίτηση
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, διευθυντής
Μαθηματικά, έδρα
Φαρμακογνωσία, έδρα
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5