Συνεδρίαση 16η: 11 Απριλίου 1925

Πρακτικά uoadl:55589 809 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 16η: 11 Απριλίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19250411
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική Χημεία, έδρα
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Νικόλαος Κρητικός
Ιστορία των Φυσικών Επιστημών
Παναγιώτης Γεωργάς
Γεωλογικό Μουσείο, παρασκευαστής
Εργαστήριο Χημείας Εδωδίμων
Γοδερφρίδος Κλόπφενστάιν
Ελένη Καρηπίδου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2