Συνεδρίαση 2η: 31 Οκτωβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55674 780 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 2η: 31 Οκτωβρίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19251031
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας, πεπραγμένα
Διαμαρτυρία
Επαγγελματικό ενδεικτικό
Αλλοδαπά Πανεπιστήμια
Ιούλιος Δαλιέτος, επιμελητής
Μ. Μαραβελάκης
Β. Μπραβάκος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5