Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59015 661 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
13.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
36 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
πρυτανεία πανεπιστημίου Όθωνος, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Σούτσος, πρώτος τόμος, σύγγραμμα, περί παραγωγής και διανομής του πλούτου, συνδρομή, έγκριση,
Γεώργιος Πρινάρης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Αναστάσιος Γούδας, συνδρομή, χορήγηση μεταφρασθέν σύγγραμμα, έκδοση,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Αφθονίδης, διερμηνέας, ελληνική πρεσβεία, Κωνσταντινούπολη, δάσκαλος, τουρκική γλώσσα, τουρκική γραμματική, έκδοση, Οικογένεια Ιωνιδών, χρηματικό ποσό, χορήγηση
Νεόφυτος Βάμβας, ομιλία, έκδοση,
Ιωάννης Σούτσος, δεύτερος τόμος, σύγγραμμα, περί παραγωγής και διανομής του πλούτου, συνδρομή,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, Νεόφυτος Βάμβας, Οικογένεια Ιωνιδών, χρηματικό ποσό, χορήγηση, σύγγραμμα, περί εκκλησίας και ρητορικής, έκδοση,
Αθανάσιος Ορεινός, εκδότης, αγγελία, χορήγηση συνδρομής, λεξικό (ονομαστικό), έκδοση
Σπυρίδων Κόμνος, καθηγητής, έκδοση, σύγγραμμα φιλοσοφία,
Αλέξανδρος Κ. Ιωνίδης, χρηματικό ποσό, χορηγία Ιωάννης Ιωαννίδης, φοιτητής, αίτηση, χορηγία εξαμηνιαία,
Νικόλαος Τρικκεύς, Βασίλειος Σχινάς, φοιτητές, Φιλοσοφική σχολή, σύγγραμμα, μεταφρασμένο, γερμανική γλώσσα, έκδοση, οικογένεια Ιωνιδών, χορηγία, αγγελία,
Στέφανος Κουμανούδης, Φίλιππος Ιωάννου, φιλοσοφία, γνωμοδότηση, σύγγραμμα, έκδοση έγκριση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36