Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59140 1512 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία
της

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
309.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
54 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Προσφορές, αγορές, βιβλίων
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Βασιλική Τυπογραφεία
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Ηλίας Ηλιόπουλος, φοιτητής, προσφορά
Δημήτριος, Κωνσταντίνος Κουμπάρης, αδέλφια, προσφορά,
Ζέτσος (;)
Διακήρυξη, απόφαση, ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, πλουτισμός βιβλιοθήκης,
Λουδοβίκος Ρος, ταξίδι, προσφορές βιβλίων, Αμβούργο, Πέτερσεν, καθηγητής Ιστορίας, Ιππότον Δάλ, Δρέσδη, Ε. Γεράρδος, Βερολίνο, Καθηγητής, Ρίττερ,
Ράφνιο, ευχαριστήρια επιστολή,
Αρχαιολογική Εταιρεία, προσφορά βιβλίων, Κωνσταντίνος Σχινάς,
Παύλος Καλλιγάς, Σπυρίδων Πήλληκας, Δημήτριος Παλατιανός, προσφορά βιβλίων,
Τεργέστη, Προξενείο,
Δημήτριος Παλατιανός, αγγλική εγκυκλοπαίδεια,
Λειψία, Προξενείο,
Βράνδης Α. Χρήστος, προσφορά βιβλίων, κατάλογος,
Σπυρίδων Πήλληκας, κατάλογος βιβλίων,
Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γραμματέας (υπουργός) επί των εξωτερικών σχέσεων, προσφορά βιβλίων,
Θεολογική Σχολή, αγορά βιβλίων,
Μισαήλ Αποστολίδης, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), παραγγελία βιβλίων,
Αμερικανική Αρχαιολογική Εταιρεία (American Antiquarian Society),
Κατάλογοι βιβλίων
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54