Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59331 1711 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
3.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
107 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), εξετάσεις,
Περικλής Αργυρόπουλος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), προσδιορισμός τρόπου εξετάσεων,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, αίτημα προσδιορισμού τρόπου εξετάσεων,
Ιωάννης Παπαδάκης, φοιτητής, εξετάσεις,
Δημήτριος Βαφειάδης, φοιτητής, αίτημα επιστροφής απολυτηρίου,
Φαρμακευτική, εξέταση φοιτητών,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, εξέταση φοιτητών από το Ιατροσυνέδριο, παρέμβαση του Πανεπιστημίου,
Αναφορά του Πανεπιστημίου, εξέταση φοιτητών, Ιατροσυνέδριο,
Δημήτριος Κυπαρίσσης, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση εγγραφής,
Ιωάννης Τσερατσής (;), φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση σπουδών,
Χαράλαμπος (;), φοιτητής Νομικής, βεβαίωση εγγραφής,
Σπυρίδων Λυμπερόπουλος, φοιτητής Φαρμακευτικής, βεβαίωση εγγραφής,
Θεοδόσιος Κρασσάς, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση εγγραφής,
Μάρκος Κονταδάκης, φοιτητής Φιλοσοφικής, αίτημα άδειας απουσίας,
Δημήτριος Βαφειάδης, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση εγγραφής,
Αθανάσιος Φωτιάδης, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Γεώργιος (;) Τυπάλδος, δικηγόρος, σύσταση, Ανδρέας Γεκούλης (;),
Αιμίλιος Έρτσογ, Γοδεφρίδος Φέδερ, βεβαίωση ακρόασης μαθημάτων, Μιχαήλ Μπαζαίος,
Γεώργιος (;) Τυπάλδος, δικηγόρος, σύσταση, Μιχαήλ Μπαζαίος,
Αναστάσιος Λευκίας, εμπειροϊατροί, εγγραφή, Αναστάσιος Γούδας, Κωνσταντίνος Βουσάκης,
Ευθύμιος Καστόρχης, φοιτητής Φιλοσοφικής, βεβαίωση εγγραφής,
Πέτρος Δημητρακόπουλος, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση εγγραφής,
Δημήτριος Ιωάννου, φοιτητής Φαρμακευτικής, βεβαίωση εγγραφής,
Ηλίας Σταθόπουλος, φοιτητής Φιλοσοφικής, βεβαίωση εγγραφής,
Παναγιώτης Περβαινάς, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση εγγραφής,
Περικλής Αργυρόπουλος, αίτηση χορηγίας, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στους φοιτητές,
Σ. Χρυσοβέργης, τακτικός ακροατής, περί Θεόφιλου Καΐρη,
Χαράλαμπος Τυπάλδος Πρετεντέρης, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση εγγραφής,
Φερδινάνδος Ορλάνδος, φοιτητής Φαρμακευτικής, απόδειξη πιστοποιητικού προϋπηρεσίας, αίτημα εγγραφής, Αναστάσιος Λευκίας, αποδοχή εγγραφής,
Δημήτριος Πινιατόρος, φοιτητής Νομικής, αίτημα άδειας απουσίας,
Κάρολος Καρδαμίσης, τακτικός ακροατής, εγγραφή,
Νικόλαος Σακελλαρίου, φοιτητής Φιλοσοφικής, βεβαίωση εγγραφής,
Θεόδωρος Γονάς (;), αίτημα εγγραφής, Φαρμακευτική,
Δημήτριος Νέζος, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση παρακολούθησης,
Αθανάσιος (;), τακτικός ακροατής,
Ηλίας Σταθόπουλος, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση παρακολούθησης,
Σταμάτιος Βερθής (;), τακτικός ακροατής,
Ιγνάτιος Αντωνίδης, τακτικός ακροατής,
Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση παρακολούθησης,
Νικόλας Θεοχάρης, Φαρμακευτική, εξετάσεις μαθητών, Ιατροσυνέδριο,
Ιωάννης Σελιμίνσκης (ή Σιλιμίνσκης), φοιτητής Ιατρικής, αίτηση εγγραφής (επιστολή στην αρχαία ελληνική),
Περικλής Αργυρόπουλος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), εξετάσεις, καθορισμός, οργανισμός,
Κυριακός Δομνάνδος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), Ιωάννης Παπαδάκης, φοιτητής, Φίλιππος Ιωάννου, Ιωάννης Βενθύλος, Κωνσταντίνος Νέγρης, συστατική επιστολή, υποτροφία, Γαλλία ή Γερμανία,
Διονύσιος Μοθωναίος, φοιτητής Φαρμακευτικής, αίτηση εγγραφής,
Ν. Ναυμάυερ, ταγματάρχης πυροβολικού, πρόεδρος εξεταστικής επιτροπής, Στρατιωτική Σχολή, κάλεσμα καθηγητών για εξέταση στην ελληνική γλώσσα,
Ιωάννης Τσεφατσής (ή Τσεβατζής), φοιτητής Ιατρικής, αίτηση προς Υπουργείο, δωρεάν διανομή βιβλίων, Νικόλαος Θεοχάρης, Μισαήλ Αποστολίδης, έγκριση,
Αχρονολόγητα, απρωτοκόλλητα, εγγραφές χωρίς απολυτήριο Γυμνασίου, διαγραφή φοιτητών,
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Βασιλικό Διάταγμα, εγγραφή,
Ιωάννης Ταμπακόπουλος, απόδοση απολυτηρίου Γυμνασίου,
Ι. Α. Ιατρού, αίτηση εγγραφής Ιατρική,
Μιχαήλ Τυπάλδος Ξυδιάς, φοιτητής Νομικής, παράδοση απολυτήριο, αίτημα παράτασης,
Α. (;) Σταματιάδης, τακτικός ακροατής,
Νικόλαος Κωστής, Γεώργιος Βούρης, Κάρολος Φράας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, βεβαίωση παρακολούθησης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108