Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59337 1008 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
173.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα 68 (11/23 Μαρτίου 1837), Σάββας Παρασκευάς, κλητήρας, Ζήσης Ιωάννου, Κωνσταντίνος Αθανασίου,
Γεώργιος Δαμιανού, βοηθός Γραμματέα, όρκος διορισμού, Γκίκας Δοκός, Κωνσταντίνος Σχινάς, Γεώργιος Ράλλης, Νεόφυτος Ιερέας,
Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος, διορισμός, έφορος Βιβλιοθήκης,
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, φοιτητής, παρασκευαστής, Λεωνίδας Βασιλείου, διορισμός, Βασιλικό Διάταγμα, Ξαυέριος Λάνδερερ,
Meiheiniler Sanor (;), αίτημα διορισμού, μηχανικός, όργανα φυσικής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28