Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:59340 1047 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
119.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Κωνσταντίνος Σχινάς, συνέδριο φιλολόγων,
Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης, Βασιλικό Διάταγμα 453,
Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών, Διευθηντής, επιστολή Μισαήλ Αποστολίδης, Φρειδερίκος φον Τσέντνερ, Συνέδριο Γαλλίας, Congres Scientifique de France, G. Ph. Hepp,
Ρέζερ, αρχίατρος, συνέλευση φυσιοδιφών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27