Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59389 1024 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
4.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Θεολογική Σχολή, φοιτητές, βλάβη πανεπιστημίου,
Ιατρική Σχολή, Γεώργιος Πρινάρης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7