Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59424 1075 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
133.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, Γεώργιος Πρινάρης, Νικόλαος Κοτζιάς, Αλέξιος Πάλλης, Δαμιανός Γεωργίου, Ιωάννης Ολύμπιος, Γεώργιος Α. Ράλλης, Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητές, άδεια απουσίας,
Δημήτριος Στρούμπος, άδεια, παράταση, μάθημα, φυσική, φοιτητές, διδασκαλία, στέρηση, παράπονα,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, άδεια απουσίας.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28