Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59451 2565 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
143.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
60 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, Μισαήλ Αποστολίδης, αρχιμανδρίτης, χειροτονία, Αρχιεπίσκοπος Πατρών και Ηλείας, επιτάφιος, ακολουθία, λιτανεία, Ναός Αγ. Ειρήνης, κοσμήτορες, καθηγητές,
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, Γ. Κ, Τυπάλδος, Τιμολέων Μητσόπουλος, Ανδρέας Γλαράκης, Πέτρος Παζέλος, Πέτρος Νιντσίνσκη, Νικόλαος Ιωαννίδης, Θεμιστοκλής Βάβαρης, Ερρίκος Μαρκέτης, Νικήτας Σπηλιάδης, φοιτητές, ευχαριστίες, τάξη, τήρηση,
Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, ευεργέτες, μνημόσυνο, Ναός Αγ. Ειρήνης, Νεόφυτος Βάμβας, ανάθεση, λόγος, εκφώνηση, Προκόπιος, Άγιος επίσκοπος Οιτύλου, πρόσκληση, τέλεση ιερουργίας,
Επέτειος εορτή καθιδρύσεως 20η Μαΐου, Στέφανος Κουμανούδης, ανάθεση, λόγος, πανηγυρικός, εκφώνηση,
προσκλήσεις, πρόεδροι Γερουσίας και Βουλής, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργοί Ναυτικών, Εξωτερικών, Παιδείας, Εσωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών, Προέδροι Βουλής, Γερουσίας, Νομάρχες Αττικής και Βοιωτίας, Διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Πρόεδροι Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Αρχαιολογικής Εταιρείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δήμαρχος Αττικής, Γενικός Γραμματέας Παιδείας, Γυμνασιάρχες Αθηνών, Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Πολυτεχνικού Σχολείου, Γαλλικής Σχολής, Διευθυντής Διοικητικής Αστυνομίας, Διοικητής Εθνικής Τράπεζας, Έφορος Δημόσιας Βιβλιοθήκης, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
φοιτητές, ονόματα, ευχαριστίες, τάξη, τήρηση,
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ανακοίνωση-πρόσκληση, πρύτανης, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Αναστάσιος Λευκίας-Γεωργιάδης, κηδεία, δημοσία δαπάνη, Νεόφυτος Βάμβας, Γεώργιος Πρινάρης, καθηγητές, επικήδειοι, εκφώνηση, ευχαριστίες,
Ι. Θ. Κολοκοτρώνης, ο επί των αυλικών τελετών, επιστολή, Μέγας Δούκας του Ολδεμβούργου, πατέρας, Βασίλισσα, θάνατος, πένθος, τρεις μήνες,
Αλέξανδρος Κ. Ιωνίδης, επιστολή, πρύτανης, ευχαριστίες, συμμετοχή, πένθος,
Κωνσταντίνος Ιωνίδης (Ιπλιξής), ευεργέτης, ανακοίνωση, θάνατος, Κ. Π. Πλατύς, επιστολή-ανακοίνωση, απόφαση, τιμές, προσήκουσες, αργία, παραδόσεις, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, καθηγητής, λόγος, εκφώνηση,
Μαριώρα Ιωνίδου, σύζυγος, αποβιώσας, επιστολή, συλλυπητήρια, έκφραση
Ιωάννης Σούτσος, Νομάρχης Αχαϊας, κηδεία, έξοδα, περιουσία, χρέη,
Νικόλαος Στουρνάρης ή Στουρνάρας, μνημόσυνο, δημόσια δαπάνη,
Αρχιμανδρίτης Μητροφάνης Οικονομίδης, λόγος, Νικόλαος Πετσάλης, κηδεία, ανακοίνωση, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Γεώργιος Πρινάρης, λόγος, εκφώνηση, ευχαριστίες, πρύτανης.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60