Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Υποφάκελος uoadl:59452 1109 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
355.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, ανατομία, μάθημα, διδασκαλία, έξοδα, Δαμιανός Γεωργίου, διευθυντής, μουσείο, ανατομικοπαθολογικό, Στέφανος Σταυρινάκης, εργαλεία, πίστωση,
παρασκευάσματα, παθολογικά, συλλογή,
πλουτισμός, συσκευή, τέρας, έξοδα, Δήμος Τριπόλεως, φαρμακοποιός,
πτώματα, παράδοση, υπαστυνόμοι Αθηνών, Δημήτριος Ζερβός, αρχιτέκτονας, Ανατομικό θέατρο, δαπάνες,
Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία, επισκευές, χρηματικό ένταλμα,
βοτανική, μάθημα, διδασκαλία, έξοδα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32