Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59618 936 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
228.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
39 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, ψηφοφορία, καθηγητές, εκλογή, Βουλευτής, πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Σχινάς, γνωστοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, πρόσκληση, πρακτικά, εκλογές, αποτελέσματα, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόσωπο, εκλογή,
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, διορισμός, κοινοποίηση,
καθηγητές, αρχαιρεσίες, διαδικασία, πρακτικά, αποτελέσματα, πρυτάνεις, υποψήφιοι, Ιωάννης Σούτσος, Θεόκλητος Φαρμακίδης, Αλέξιος Πάλλης,
κοσμήτορες, εκλογές, ψηφοφορία, διαδικασία, αποτελέσματα, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Θεολογική σχολή, Μισαήλ Αποστολίδης, Νομική σχολή, Πέτρος Στρούμπος, Ιατρική σχολή, Ιωάννης Βούρος, Φιλοσοφική σχολή, Ξαυέριος Λάνδερερ, διορισμός, κοινοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, εκλογές, ψηφοφορία, Φίλιππος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Νεόφυτος Βάμβας, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, μέλη, Σύγκλητος,
Θεόκλητος Φαρμακίδης, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική σχολή, αναφορά, πρόταση, κοσμήτορας,
κοσμήτορες, εκλογές, αποτελέσματα, υποψήφιοι, Νομική σχολή, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Πέτρος Στρούμπος, Ιατρική σχολή, Ιωάννης Βούρος, Δαμιανός Γεωργίου, Φιλοσοφική σχολή, Νεόφυτος Βάμβας, Ξαυέριος Λάνδερερ,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, πρώην κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, εκλογές, κοσμήτορας, ψηφοφορία, αποτελέσματα, ονόματα, υποψήφιοι,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, πρόσκληση, εκλογές, κοσμήτορες, ψηφοδέλτια,
πρύτανης, καθηγητές, πρόσκληση, εκλογές, μέλη, Σύγκλητος, διεξαγωγή, ψηφοφορία, διαδικασία, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, Νεόφυτος Βάμβας, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοινοποίηση,
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, εκλογές, ημερομηνία, αναβολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39