Εκπαίδευση (Υποφάκελος 10.3)

Υποφάκελος uoadl:59654 923 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 10.3)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
10.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
63 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στην ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, περί εγγραφής, Περικλής Ζαχόπουλος,
Προκόπιος Χρυσοχόος, αίτηση, χορήγηση, δίπλωμα, Νικόλαος Τρικκεύς, ακροάσεις, μαθήματα, εγγραφές, Φαρμακευτικό σχολείο, αιτήσεις, κατάταξη, εγκρίσεις,
Απολυτήρια, Γυμνάσιο, προσκόμηση, αίτηση, εγγραφή, μητρώο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63