Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59694 1222 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
355Α.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής Ανατομίας και Φυσιολογίας, αναφορά, οινόπνευμα, αγορά, ανατομικό θέατρο, δωμάτιο, διασκευή, διδασκαλία, δαπάνες, χορήγηση,
Νομάρχης Αρκαδίας, τέρας, αποστολή,
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, κοινοποίηση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, έγκριση, πληρωμές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20