Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59720 1210 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
197.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
38 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διάταγμα, μάθημα, ειδική νοσολογία και θεραπευτική, διδασκαλία, καθηγητές, δύο, Διονύσιος Αιγινήτης, Γεώργιος Μακκάς, εξετάσεις, προβλήματα, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, δυσαρέσκεια, έκφραση,
παραδόσεις, έναρξη, καθηγητές, ημερομηνία, αίτημα, υποβολή, απάντηση, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Περικλής Αργυρόπουλος, πληροφορίες,
Γεώργιος Βούρης, ανάθεση, μάθημα, στοιχειώδη μαθηματικά, παραδόσεις,
Δημήτριος Στρούμπος, έναρξη, παραδόσεις, αναβολή, φυσικομαθηματικό, τμήμα,
Περικλής Αργυρόπουλος, παραδόσεις, διοικητικό δίκαιο, μεταβολή, ώρες,
Μαθήματα, Ιατρική σχολή, μεταβολές, διάταγμα,
φαρμακολογία, καθέδρα, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, διορισμός, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, κοινοποίηση,
Νικόλαος Κωστής, μαιευτική, ευχαριστίες, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, μαθήματα, διδασκαλία, πρόγραμμα, ώρες, αλλαγή,
Μιχαήλ Ποτλής, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητές, διορισθέντες, διδασκαλία, χειμερινό, εξάμηνο, μαθήματα, προτεινόμενα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πειραματική χημεία, εκλογή, ένορκος, αίτημα, απαλλαγή, καθήκοντα, μαθήματα, προετοιμασία, χρόνος, Εισαγγελία Εφετών,
επιστολή,
κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, καθηγητές, εκθέσεις, υποβολή,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Περικλής Αργυρόπουλος, Ιωάννης Σούτσος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, διατάξεις, ώρες, διδασκαλία,
πρόγραμμα, μαθήματα, Νομική σχολή, αλλαγές, έγκριση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38