Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59742 695 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
19.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας Πανεπιστημίου, μισθός, αύξηση, απόφαση, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, κοινοποίηση, αίτημα, έκδοση, χρηματικό ένταλμα, ποσό, αύξηση,
χαρτί, προμήθεια, είδος, ποσότητα, πρύτανης, επιστολή,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, ανατομικο-παθολογικό μουσείο, αίτηση, μισθός, αύξηση, ανατομία, φυσιολογία, καθηγητής, παραδόσεις, Δαμιανός Γεωργίου, εισήγηση, θετική,
δαπάνες, Πανεπιστήμιο, αύξηση, ποσό, χορηγία,
μισθός, καθηγητές, επαναφορά, ποσό, καταστατικός νόμος,
έξοδα, καταστάσεις, ανάλυση, οφειλόμενα, απόδοση, Γκίκας Δοκός, απόδοση,
Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, προϋπολογισμός, έτος, 1857, ανάγκες, κόστος, δυσχέρειες, πιστώσεις, εντάλματα,
Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, προϋπολογισμοί, έγκριση,
Θεολογική σχολή, Νομική σχολή, έλλειψη, προϋπολογισμοί.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25